Pečovatelská služba - Lázně Bohdaneč


  • Tel.: 603 459 486
  • bohdanec745/745charitapardubice.cz
 
Šípkova 49, Lázně Bohdaneč, 533 41 Vedoucí služby: Mgr. et Bc. Miluše Charvátová - vedoucí pečovatelské služby Lázně Bohdaneč

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

aktivizační činnosti, doprava automobilem

Pečovatelská služba pomáhá seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám s chronickým onemocněním setrvávat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí a žít svůj osobní život podle svých individuálních potřeb. Službu poskytujeme terénní formou v domácnostech uživatelů.  


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. et Bc. Miluše Charvátová - vedoucí pečovatelské služby Lázně Bohdaneč
Tříkrálová sbírka 2019
Banner Podpořte nás
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS