Pečovatelská služba - Holicko


  • Tel.: 466 681 654, 775 296 831
 
Palackého 1131, Holice, 534 01 Vedoucí služby: Mgr. Lada Študentová, DiS. - vedoucí pečovatelské služby Holice a Moravany

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby:

aktivizační činnosti, doprava automobilem

 

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Lada Študentová, DiS. - vedoucí pečovatelské služby Holice a Moravany Bc. Markéta Šklubalová, DiS. - sociální pracovnice
Tříkrálová sbírka 2019
Banner Podpořte nás
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS