Ambulantní odlehčovací služby v Mikulovicích


  • Tel.: 730 549 252
 
ambulantní služba: Devotyho 1, Mikulovice, pobytová a terénní služba: Třebosice a Pardubice, 530 02 Vedoucí služby: Mgr. Aneta Betlachová - vedoucí Charitních ambulantních odlehčovacích služeb Červánky - středisko Mikulovice

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti Fakultativní služby:

doprava uživatelů speciálně upraveným automobilem, další služby dle možností Charity

Ambulantní formu služby na principu denního stacionáře poskytujeme v Mikulovicích v budově bývalé fary. Klienti zde pobývají od rána do odpoledne, na noc se vrací do své domácnosti.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Aneta Betlachová - vedoucí Charitních ambulantních odlehčovacích služeb Červánky - středisko Mikulovice
Tříkrálová sbírka 2019
Banner Podpořte nás
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS