Charitní odlehčovací služby Červánky

ambulantní služba: Devotyho 1, Mikulovice, pobytová a terénní služba: Třebosice a Pardubice, 530 02 Vedoucí zařízení: Bc. Robert Vítek - vedoucí Charitních pobytových odlehčovacích služeb Červánky - Pardubice, Bc. Petra Průšková - vedoucí zařízení, Mgr. Aneta Betlachová - vedoucí Charitních ambulantních odlehčovacích služeb Červánky - středisko Mikulovice
  • Tel.: 777 736 015
  • info383/383charitapardubice.cz
 

Ambulantní služba: e-mail: mikulovice@charitapardubice.cz

Pobytová a terénní služba: e-mail: trebosice@charitapardubice.cz

Pobytová služba Pardubice: e-mail: rvitek@charitapardubice.cz 

 

 

Oblastní charita Pardubice

Seznam lidí:

Bc. Robert Vítek - vedoucí Charitních pobytových odlehčovacích služeb Červánky - Pardubice Bc. Petra Průšková - vedoucí zařízení Nikola Poláková - pracovník sociálních služeb Bc. Nicol Riegerová, DiS. - sociální pracovnice Třebosice Mgr. Aneta Betlachová - vedoucí Charitních ambulantních odlehčovacích služeb Červánky - středisko Mikulovice

Seznam služeb:

Tříkrálová sbírka 2019
Banner Podpořte nás
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS