Charitní odlehčovací služby Červánky

ambulantní služba: Devotyho 1, Mikulovice, pobytová a terénní služba: Třebosice 22, 530 02 Vedoucí zařízení: Eva Janoušková - vedoucí Charitních pobytových a terénních odlehčovacích služeb Červánky, Bc. Robert Vítek - vedoucí Charitních pobytových odlehčovacích služeb Červánky - Pardubice, Mgr. Aneta Betlachová - vedoucí Charitních ambulantních odlehčovacích služeb Červánky - středisko Mikulovice
  • Tel.: 733 161 617
 

Ambulantní služba: e-mail: mikulovice@charitapardubice.cz

Pobytová a terénní služba: e-mail: trebosice@charitapardubice.cz

Pobytová služba Pardubice: e-mail: rvitek@charitapardubice.cz 

 

 

Oblastní charita Pardubice

Seznam lidí:

Eva Janoušková - vedoucí Charitních pobytových a terénních odlehčovacích služeb Červánky Bc. Nicol Riegerová, DiS. - sociální pracovnice Třebosice Bc. Robert Vítek - vedoucí Charitních pobytových odlehčovacích služeb Červánky - Pardubice Mgr. Aneta Betlachová - vedoucí Charitních ambulantních odlehčovacích služeb Červánky - středisko Mikulovice

Seznam služeb:

Tříkrálová sbírka 2019
Banner Podpořte nás
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS