Záměry sbírky 2020

 • Oblastní charita Pardubice

  • Paliativní ambulance a mobilní hospicrnNákup objektu, rekonstrukce, vybavení paliativní ambulance. Podpora mobilního hospice, provozní náklady, pomůcky - 81%
   Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a pomoci pěstounům. Rozšíření sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a pomoci pěstounům. Rekonstrukce domu, vybavení kanceláří. - 10%
   Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí – 5%
   Mimořádné situace – 3%
   Přímá pomoc - 1%

   900 000 Kč