Využití výtěžku z Tříkrálové sbírky

 

Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, rodičům s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným. Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá.

 

Obecný přehled rozdělení Tříkrálové sbírky

 

Celostátní projekty Charity ČR  5 % 
Projekty Diecézní charity Hradec Králové 15 %
Humanitární pomoc do zahraničí 10 %
Režijní náklady sbírky  5 %
Projekty Oblastní charity Pardubice 65 %

 

Jakým způsobem Tříkrálová sbírka pomáhá?

Další příběhy:

Děkujeme Vám za Vaši důvěru, pomoc a štědrost.