Požár

Peníze z tříkrálové sbírky zůstanou tam, kde se vybraly.

Druhým rokem jsem se jako dobrovolník, zúčastnila asi největší akce Charity - Tříkrálové sbírky. Byla jsem požádána, zda bych mohla být jeden z králů a v sobotu 6. ledna koledovat v několik kilometrů vzdálené obci Dvakačovice. Neboť jsem ráda souhlasila, tak mě pracovník Charity naložil spolu s potřebnými věcmi (kostýmy a „koledovacími igelitkami“) do auta a odjeli jsme na smluvené místo. Zde na mě již čekali malí koledníci a pan kronikář. Po převlečení na obecním úřadě odcházeli koledovat čtyři malí a jeden velký král a pan kronikář.

Od pracovníka Charity, od pana kronikáře nebo od dárců jsem se dozvěděla o neštěstí, které se stalo jednomu místnímu občanovi. Před vánoci v jeho domě vypukl požár a on při jeho likvidaci utrpěl těžké popáleniny. O tomto neštěstí věděl starosta, celá obec a také Charita. Proto bylo domluveno, že všechny vybrané peníze v této obci, budou věnovány rodině vyhořelého domu.

Jako král jsem koledovala již vloni, takže vlastní koledování pro mě nebylo novinkou. Spíše se zde chci zmínit o reakcích místních obyvatel na tuto nešťastnou událost. Spolukoledníci si koledování užívali a myslím, že je to i bavilo, a tak nám to šlo „pěkně od ruky“.

Po zazpívání písničky dárci rádi přispěli do pokladničky, ale když jsme připomněli, že „peníze zůstanou u vás v obci, neboť přispějí oné rodině vyhořelého domu“, tak většina odložila kovové mince a přispěla papírovými bankovkami.

Jeden pán měl připravené mince, a když jsme řekli, že je to na ono neštěstí, tak řekl: „Moment „ a odešel. Po chvíli se vrátil s velkou bankovkou a řekl: „Jsem moc rád, že jste přišli a že můžu takto pomoci“ a bankovku vsunul do pokladničky.

Jiný pán zase věděl, že právě my jsme ti, co vybíráme na toto neštěstí a již měl „svou částku“ připravenou a neváhal přispět několika velkými bankovkami.

Takovéto situace se opakovaly velmi často a jsem ráda, že jsem mohla být u toho.

Na závěr bych chtěla poděkovat panu kronikáři, který nás celou dobu doprovázel a radil, kam máme jít koledovat. A samozřejmě musím poděkovat odvážným spolukoledníkům, kteří určitě mohou mít dobrý pocit, že pomohli dobré věci.

Petra "Severka" Zajícová