Naděje Tříkrálové sbírky

Svátek tří králů nám připomíná okamžik zjevení Krista, Světla Božího… Tak jako jasná hvězda vedla Tři Mudrce k Ježíšovi, tak symbolicky nás vede naše Světlo v srdcích k lidem, kterým bychom mohli Světlo předat…rozsvítit jejich duši, jejich samotou potemnělé domovy, jejich oči rozzářit radostí dětského zpěvu a hudby.  Je to druhá strana mince… mince, padající do pokladničky Tříkrálové sbírky Oblastní charity… jedna strana mince je finanční přínos pro pomoc všem, kteří ji potřebují, ta druhá strana mince je Světlo, kterým dokážeme svým příchodem se Třemi králi rozehřát i ta nejvíce zamrzlá srdce, i ty nejvíce posmutnělé tváře plné vrásek a bolesti, vrásek v obličeji a bolesti na duši. 

Ovšem ne každý najde v sobě tu sílu přemoci svou bolest a otevřít nejen dveře svého domova, ale i svého srdce, ne každý dokáže najít pochopení pro tu dětskou radost…ale vzhledem k tomu, kolik bolesti a samoty nese jejich duše, je to pochopitelné…. Pro děti to je ale životní zkušenost navíc, že osamělost dokáže být někdy tak bolestná, že ani čistota dětských duší nezmůže víc…

Dětská trpělivost a nadšení nezná mezí, jde se o dům dál, snad příště třeba otevřou.  Poslední malý Baltazar nechává v mezírce u dveří alespoň malou stopu v podobě kalendáře s postavičkami Tří Mudrců, protože naděje přece umírá poslední. Světlo a naděje, to je to, co přináší sbírka Tří králů.  Stopy Tří králů totiž nejsou jen stopy od jejich nohou, které v době narození Pána ušly tisíce mil v cestě za jasnou hvězdou a nyní na cestě za lidmi do jejich domovů, ale také stopy naděje, že ten smysl to má… neboť za posledních 10 let se vybraný obnos v ČR zdvojnásobil… to ale přece znamená, že se zdvojnásobil i počet domovů, které jsme dokázali rozzářit, kam jsme přinesli Světlo Boží, které v sobě nosíme…

Taková zapálená svíčka dokáže svým jasem v pokoji naplnit kdejaké temné zákoutí…. Přesně tak naše srdce plné Světla dokáže prozářit svým jasem další a další bytosti… 

Olivie Filipi

 

olivie1

olivie2

foto: Olivie Filipi