Kde pomáhají peníze z Tříkrálové sbírky

Kde pomáhají peníze z Tříkrálové sbírky

Stalo se již tradicí, že se Oblastní charita Pardubice vždy začátkem ledna zapojuje do celostátní Tříkrálové sbírky. Prostředky z této sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, rodičům s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným.

Sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a je koncipována tak, že většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry, na které se v daném roce vybírá.

Obecný přehled rozdělení Tříkrálové sbírky:

  • Celostátní projekty Charity ČR                       5 %
  • Projekty Diecézní charity Hradec Králové   15 %
  • Humanitární pomoc do zahraničí                 10 %
  • Režijní náklady sbírky                                       5 %
  • Projekty Oblastní charity Pardubice             65 %

Využití sbírky v roce 2014

Oblastní charita Pardubice investovala v roce 2014 největší část výtěžku Tříkrálové sbírky do vybudování střediska ambulantních odlehčovacích služeb známých též pod názvem „školka pro seniory“ v Mikulovicích u Pardubic. Na tento účel byla vyčleněna polovina prostředků určených na projekty pardubické Charity. K dalším významným investicím realizovaným v roce 2014 patří obnova vozového parku (20%), vybavení střediska hospicové péče (10%) a rozvoj služeb pro rodiny s dětmi (10%).

Záměry pro využití sbírky v roce 2015 (65% určených na projekty OCHP):

  • Dokončení rekonstrukce objektu pro ambulantní odlehčovací služby       80 %
  • Rozšíření týmu pro hospicovou péči                                                                   7 %
  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi                                                  5 %
  • Přímá pomoc jednotlivcům                                                                                   3 %
  • Rozvoj projektů souvisejících Adopcí na dálku                                                 5 %

Související akce

Tříkrálová sbírka 2015 (2. 1. 2015, 09:00 — 11. 1. 2015, 18:00)
Dětský svět v Kambodži (6. 1. 2015, 16:30)
Pásmo vánočních koled (6. 1. 2015, 18:00)
Šachová simultánka (8. 1. 2015, 13:00 — 8. 1. 2015, 16:00)
Houslový recitál (9. 1. 2015, 17:00)
Tříkrálový koncert (11. 1. 2015, 16:30)

Související články

Související galerie