Tříkrálová sbírka

adelka u zelené brányDobročinnou Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR od roku 2001. Koledující skupinky tří králů můžete potkávat, jak putují dům od domu a přináší lidem radostné poselství Vánoc o narození Jezulátka a prosí o dar na pomoc potřebným v nouzi. 

Koledníci Charity vybírají finanční příspěvky do úředně zapečetěných kasiček s charitním logem a obdarovávají dárce drobnou pozorností – cukříky, kalendáříky či Charitní noviny. Vedoucí skupinky je vybaven průkazem.

Výtěžek sbírky pomáhá nemocným, handicapovaným, seniorům, rodinám s dětmi v tísni a dalším potřebným především v regionu, kde se sbírka koná. Z darovaných peněz zůstává 65 % Oblastní charitě Pardubice, 15 % využije na své projekty Diecézní katolická charita Hradec Králové, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty a zákonných 5 % na režii sbírky.

Kde sbírka pomáhá

V minulosti jste při Tříkrálové sbírce podpořili naši Domácí hospicovou péči, rozšíření Odlehčovacích služeb Červánky či Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Služby pro pěstouny. Výtěžek minulé sbírky i aktuální záměry vždy zveřejňujeme na našich webových stránkách a spolu s celorepublikovými na www.trikralovasbirka.cz

TKS-LOGO fin_blue-01Do sbírky lze přispět i na účet: 66008822/0800 u České spořitelny, VS: 777, SS: 5020 (kód Oblastní charity Pardubice).

Budeme rádi, když se Tříkrálové sbírky zúčastníte s námi. Rádi přivítáme jednotlivé koledníky, skupinky kamarádů i celé rodiny. Kontaktujte nás přímo či prostřednictvím formuláře.

Děkujeme za Vaši štědrost, děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.