Co je Tříkrálová sbírka?

Tříkrálová sbírka je dobročinná akce, kterou každoročně pořádá Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé místní Charity ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.

Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je tak  největší dobrovolnickou akcí u nás, Oblastní charita Pardubice se do ní v lednu 2019 zapojí již podevatenácté.

V průběhu sbírky procházejí skupinky tří králů (dobrovolníci – koledníci) městy a obcemi (domácnostmi, úřady, školami apod.) s přáním štěstí, zdraví a pokoje a s prosbou o příspěvek do pokladničky. Vedoucí skupinek jsou vybaveni průkazkou a pokladničkou s charitním logem, opatřenou pečetí a podpisem pracovníka MÚ/OÚ úřadu.

Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny na pomoc lidem nemocným, se zdravotním postižením, seniorům, rodičům s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným.

Jak se zapojit?

Přečtěte si informace pro koledníky a vyplňte dotazník pro dobrovolníky nebo přímo kontaktujte koordinátora sbírky.

Další informace:

 

Foto: Petr Jirásko

Naším posláním je každodenní péče o druhé bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Služby se vzájemně doplňují a pomáhají uživatelům zajistit co nejlepší životní podmínky.

UŽ 25 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI.

 

Chcete pomáhat s námi? Kontaktujte nás!

Bc. Jan Lohynský Tel.: 775 296 842
jlohynsky567/567charitapardubice.cz PR pracovník
mtyckova251/251charitapardubice.cz Koordinátorka Tříkrálové sbírky na Holicku
Mgr. Miloš Lášek Tel.: 730 572 959
mlasek558/558charitapardubice.cz koordinátor dobrovolníků