Charitní pečovatelská služba Pardubice

 

Kdy a kde je služba poskytována

Úhrada za poskytování pečovatelské služby

  • klientovi je stanovena úhrada za poskytování sociální služby dle aktuálního Úhradovníku

Sídlo

 

http://www.pardubice.eu/Děkujeme za podporu!

 

 

 

 

Naším posláním je každodenní péče o druhé bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Služby se vzájemně doplňují a pomáhají uživatelům zajistit co nejlepší životní podmínky.

25 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI.

 

Můžeme Vám pomoci? Kontaktujte nás!

Jarmila Klimešová Tel.: 777 296 850, 466 335 026
klimesova905/905charitapardubice.cz vedoucí pečovatelské služby Pardubice, vedoucí osobní asistence
Zdeňka Tomčalová Tel.: 775 296 835
ztomcalova173/173charitapardubice.cz zástupkyně vedoucí pečovatelské služby Pardubice a osobní asistence
Mgr. Miloš Mrázek, Th.D. Tel.: 730 812 217
mmrazek731/731charitapardubice.cz psychosociální poradenství
Bc. Hana Včelová, DiS. Tel.: 731 452 136
hvcelova618/618charitapardubice.cz sociální pracovnice