Charitní pečovatelská služba na Pardubicku

 

Poslání

Pečovatelská služba pomáhá seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám s chronickým onemocněním zůstávat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí a žít svůj osobní život podle svých individuálních potřeb. Službu poskytujeme terénní formou v domácnostech uživatelů.

Komu pomáháme                                                            

 • Senioři
 • Osoby se zdravotním postižením (od 7 let věku)
 • Osoby s chronickým onemocněním (od 7 let věku)

Cíle

 • Uživatel žije důstojným životem ve svém domácím prostředí a je zde spokojen.
 • Uživatel má naplněné fyzické, duševní, sociální a duchovní potřeby.
 • Soběstačnost uživatele se udržuje na stávající úrovni nebo se zvyšuje.
 • Uživatel má kontakt se společností, zapojuje se do sociálního a kulturního života.
 • Rodina ovládá péči o uživatele služby a podílí se na ní.

Naše zásady

 • Naše služba vychází z křesťanských principů.
 • Uznáváme a respektujeme jedinečnost každého člověka.
 • Jsme dostupní pro všechny potřebné.
 • Všichni uživatelé mají stejná práva.
 • Chráníme soukromí uživatelů a právo jejich svobodné volby.
 • Naši pracovníci jsou odborně způsobilí a pravidelně se vzdělávají.
 • Spolupracujeme s charitní zdravotní službou.

Nabízíme

 • Pomoc při péči o sebe (oblékání, česání, polohování, …)
 • Pomoc při osobní hygieně: ve vlastní  domácnosti nebo koupání v charitním středisku osobní hygieny v Holicích, Moravanech a v Lázních Bohdaneč (ambulantní forma služby)
 • Pomoc s chodem domácnosti (nákupy, úklid)
 • Pomoc s přípravou (vaření, ohřátí) a podáním jídla
 • Doprovody k lékaři, na úřady, na procházku, za kulturou, sportem, …
 • Aktivizační a volnočasové činnosti
 • Doprava speciálním automobilem pro osoby se zdravotním postižením
 • Duchovní služby (přijetí svátostí, rozhovor s knězem)
 • Možnost zapůjčení zdravotních a rehabilitačních pomůcek

 

Kdy a kde službu poskytujeme

 • Pardubice, Holice, Lázně Bohdaneč a okolí - denně od 6:30 do 21:30 hodin
 • Moravany a okolí - denně od 6:30 do 21:30 hodin

Včetně víkendů a svátků!!!

 

Ceník služby

Sociální služby poskytujeme za úhradu podle Zákona 108/2006 Sb.

Ceník pečovatelské služby Pardubice

Ceník pečovatelské služby Holice

Ceník pečovatelské služby Lázně Bohdaneč

Ceník pečovatelské služby Moravany

 • Uživatel služeb může požádat příslušný úřad práce o příspěvek na péči.
 • Charitní pečovatelskou službu poskytujeme v různém rozsahu dle potřeb uživatelů.
 

http://www.pardubice.eu/Děkujeme za podporu!

 

 

 

 

Naším posláním je každodenní péče o druhé bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Služby se vzájemně doplňují a pomáhají uživatelům zajistit co nejlepší životní podmínky.

25 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI.

 

Můžeme Vám pomoci? Kontaktujte nás!

Jarmila Klimešová Tel.: 777 296 850, 466 335 026
6evwVcenW7c-T65j4mnzRb8mXbpoO1p vedoucí pečovatelské služby Pardubice, vedoucí osobní asistence
7lGEU3dl-onjGK7%WkvDR%5jZnosT329g vedoucí pečovatelské služby Holice a Moravany
Lucie Udržalová Tel.: 603 459 486
7nqBbZbgc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r vedoucí pečovatelské služby Lázně Bohdaneč