Charitní služba osobní asistence na Pardubicku

 

Osobní asistence je terénní služba - poskytujeme ji v přirozeném sociálním prostředí, v domácnosti uživatele i mimo jeho domov (doprovázíme uživatele při běžných denních aktivitách). 

Službou směřujeme ke zkvalitnění života uživatelů.

Poslání

Osobní asistence pomáhá osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení zvládat každodenní dovednosti a úkony, které by vykonávaly samy, kdyby jim v tom nebránil jejich handicap. Služba umožňuje uživatelům žít podobným způsobem jako jejich vrstevníci.

Cíle

 • klient žije ve svém přirozeném prostředí plnohodnotným životem

 • klient se zapojuje do společenského života stejným způsobem jako jeho vrstevníci

Principy

 • Lidskost - přístup vycházející z křesťanských principů a zásad
 • Individuální přístup - uznání a respektování jedinečnosti každého člověka
 • Dostupnost - dosažitelnost služeb pro všechny potřebné
 • Odbornost - důraz na odbornou způsobilost a pravidelné vzdělávání
 • Diskrétnost - ochrana soukromí a intimity uživatelů
 • Flexibilita - pružnost a komplexnost poskytovaných služeb
 • Rovnost - stejná práva pro všechny uživatele

Cílová skupina

 • osoby se zdravotním postižením (od 1 roku)
 • osoby s chronickým onemocněním (od 1 roku)
 • senioři

Aktivity

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Místní rozsah

 • okres Pardubice

Časový rozsah služby

 • Denně 6:30 až 21:30

Ceník služby

Sídlo

 • V Ráji 732, 530 02 Pardubice

Pravidla pro podávání a vyřizování stížností

Důležité dokumenty

Veřejný závazek

 

http://www.pardubice.eu/Děkujeme za podporu!

 

 

 

 

Naším posláním je každodenní péče o druhé bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Služby se vzájemně doplňují a pomáhají uživatelům zajistit co nejlepší životní podmínky.

25 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI.

 

Můžeme Vám pomoci? Kontaktujte nás!

Jarmila Klimešová Tel.: 777 296 850, 466 335 026
klimesova947/947charitapardubice.cz vedoucí pečovatelské služby Pardubice, vedoucí osobní asistence
Zdeňka Tomčalová Tel.: 775 296 835
ztomcalova747/747charitapardubice.cz zástupkyně vedoucí pečovatelské služby Pardubice a osobní asistence
mcharvatova788/788charitapardubice.cz vedoucí pečovatelské služby Lázně Bohdaneč
Mgr. Miloš Mrázek, Th.D. Tel.: 730 812 217
mmrazek270/270charitapardubice.cz psychosociální poradenství