Domácí zdravotní péče

 

 • Domácí zdravotní péče je profesionální ošetřovatelská péče poskytovaná klientům v jejich domácím prostředí
 • Služba je určena akutně a dlouhodobě chronicky nemocným, lidem po hospitalizaci z důvodu úrazu, operace, cévní mozkové příhody apod. a seniorům.
 • Péči předepisuje praktický lékař a je plně hrazena příslušnými zdravotními pojišťovnami. Na základě předpisu praktického lékaře jsme službu schopni zajistit 24 hodin denně.
 • Komplexní odbornou ošetřovatelskou péči zajišťují kvalifikované zdravotní sestry ve spolupráci s lékaři.

Službu nabízíme na Pardubicku a Holicku.


 

Úkony prováděné zdravotními sestrami:

 • ODBĚRY KRVE
 • APLIKACE INJEKCÍ A INZULÍNU
 • INFUZNÍ TERAPIE
 • PÉČE O MOČOVÉ CÉVKY A JEJICH VÝMĚNA
 • PŘEVAZY RAN
 • PREVENCE A LÉČBA DEKUBITŮ A BÉRCOVÝCH VŘEDŮ
 • MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU A PULSU
 • VYŠETŘENÍ KRVE GLUKOMETREM
 • REHABILITACE
 • OŠETŘOVÁNÍ KOLOSTOMIÍ, UROSTOMIÍ, TRACHEÁLNÍ KANYLY
 • KOMPLEXNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
 • A DALŠÍ

Související služby


Naším posláním je každodenní péče o druhé bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Služby se vzájemně doplňují a pomáhají uživatelům zajistit co nejlepší životní podmínky.

 VÍCE NEŽ 20 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI.

 

Můžeme Vám pomoci? Kontaktujte nás!

Zuzana Cepková Tel.: 731 646 803
zcepkova495/495charitapardubice.cz vrchní sestra pro Pardubicko
Veronika Pilcová Tel.: 734 435 166
vpilcova496/496charitapardubice.cz staniční sestra pro Pardubicko
Markéta Vašková Tel.: 775 296 830
vaskova986/986charitapardubice.cz vrchní sestra pro Holicko
Jitka Vaňková Tel.: 777 296 822
jvankova301/301charitapardubice.cz staniční sestra pro Holicko