Charitní terénní odlehčovací služby Červánky 

 

 • Terénní službu poskytujeme přímo v domácnostech klientů.

Základní činnosti v Charitních odlehčovacích službách Červánky

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Ilustrační foto: Dita Valachová

Jiné činnosti

Časový a místní rozsah služby

 • nepřetržitě 24 hodin denně na územíokresu Pardubice

Úhrada za poskytování pečovatelské služby

 • klientovi je stanovena úhrada za poskytování sociální služby dle aktuálního Úhradovníku

Úhradovník terénní odlehčovací služby

Sídlo

 • Třebosice 22, 530 02 Pardubice
 • Odkaz na mapu zde

 

Naším posláním je každodenní péče o druhé bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Služby se vzájemně doplňují a pomáhají uživatelům zajistit co nejlepší životní podmínky.

UŽ 25 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI.

 

Můžeme Vám pomoci? Kontaktujte nás!

Bc. Nicol Riegerová, DiS. Tel.: 733 161 622
nriegerova392/392charitapardubice.cz sociální pracovnice - Třebosice