Charitní terénní odlehčovací služby Červánky 

 

 • Terénní službu poskytujeme přímo v domácnostech uživatelů.

Poslání

Odlehčovací služby pomáhají rodinám či jiným pečujícím osobám zajistit péči o osoby, které z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění (zejména lidi s demencí) nemohou zůstat samy doma bez dohledu v době, kdy si pečující osoba potřebuje zajistit osobní záležitosti nebo si odpočinout od náročné péče.

Cíle 

 • umožnit rodině, která se o uživatele stará, zajištění osobních záležitostí a
  poskytnout jí podporu v další péči o uživatele
 • motivovat uživatele k udržení, obnovení nebo rozvoji vlastní soběstačnosti
 • vytvářet příležitosti k zapojení uživatelů do sociálního a kulturního života
 • podporovat a udržovat kontakty s blízkými a společností

Principy

Lidskost – přístup vycházející z křesťanských principů a zásad

Individuální přístup – uznání a respektování jedinečnosti každého člověka

Dostupnost – dosažitelnost služeb pro všechny potřebné

Odbornost – důraz na odbornou způsobilost a pravidelné vzdělávání

Diskrétnost – ochrana soukromí a intimity uživatelů

Flexibilita – pružnost a komplexnost poskytovaných služeb

Rovnost – stejná práva pro všechny uživatele


Cílová skupina 

 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním 
 • senioři

Věková kategorie

 • dospělí  (19 – 64 let)
 • senioři (od 65 let)

Aktivity

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • zajištění přiměřeného aktivizačního programu

Ilustrační foto: Dita Valachová

Služba není určena osobám 

 • které jsou soběstačné
 • s projevy agresivity nebo infekční choroby ohrožující zdraví zaměstnanců nebo ostatních uživatelů

Časový a místní rozsah služby

 • nepřetržitě 24 hodin denně
 • okres Pardubice

Ceník služby

Uživatel hradí péči dle aktuálních ceníků:

Aktuální ceník terénní odlehčovací služby

Sídlo

 • Třebosice 22, 530 02 Pardubice
 • Odkaz na mapu zde

 

Naším posláním je každodenní péče o druhé bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Služby se vzájemně doplňují a pomáhají uživatelům zajistit co nejlepší životní podmínky.

UŽ 25 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI.

 

Můžeme Vám pomoci? Kontaktujte nás!

Eva Janoušková Tel.: 775 296 833
0cnx5eic-onjGK7%WkvDR%5jZnosT329g vedoucí Charitních odlehčovacích služeb Červánky v Třebosicích, Pardubicích a terénních služeb