Charitní ambulantní odlehčovací služby Červánky v Mikulovicích 
 

Ambulantní formu služby poskytuje Obklastní charita Pardubice v Mikulovicích v budově bývalé fary. Mikulovice je obec, která se nachází přibližně 4 km jižně od Pardubic směr Chrudim. Klienti zde pobývají od rána do odpoledne, na noc se vrací do své domácnosti.

 

Odlehčovací služby Červánky 

Základní činnosti v Charitních odlehčovacích službách Červánky

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Odlehčovací služby Červánky

Jiné činnosti

 • Nabízíme dopravu (dohled po dobu přepravy a doprovod z místa pobytu do vozudla a zoět) do a ze zařízení speciálně upravenými automobily (i pro přepravu osob na vozíku) - pro obyvatele Pardubic zdarma!
 • duchovní služby (přijetí svátostí, rozhovor s knězem),
 • možnost zapůjčení zdravotních a rehabilitačních pomůcek.

Kdy a kde je služba poskytována

 • pracovní dny - 7:00 - 17:00 hod.,  na adrese Devotyho 1, Mikulovice, 530 02 Pardubice.Odkaz na mapu zde
 • pro klienty s místem pobytu v Pardubickém kraji (obvyklá dojezdová vzdálenost do 30 km)

Úhrada za poskytování pečovatelské služby

 • klientovi je stanovena úhrada za poskytování sociální služby dle aktuálního Úhradovníku

Úhradovník ambulantní odlehčovací služby

 


 

Naším posláním je každodenní péče o druhé bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Služby se vzájemně doplňují a pomáhají uživatelům zajistit co nejlepší životní podmínky.

 25 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI.

 

Můžeme Vám pomoci? Kontaktujte nás!

Kontakt na denní službu - 730 549 252

Mgr. Aneta Betlachová Tel.: 730 529 527
abetlachova525/525charitapardubice.cz vedoucí Charitních ambulantních odlehčovacích služeb Červánky - středisko Mikulovice