Charitní ambulantní odlehčovací služby Červánky v Mikulovicích 
 

Mikulovice je obec, která se nachází přibližně 4 km jižně od Pardubic směr Chrudim.

Ambulantní formu služby na principu denního stacionáře poskytujeme v Mikulovicích v budově bývalé fary v ulici Devotyho čp.1. Klienti zde pobývají od rána do odpoledne, na noc se vrací do své domácnosti.

Odkaz na mapu najdete po kliknutí zde

Poslání

Odlehčovací služby pomáhají rodinám či jiným pečujícím osobám zajistit péči o osoby, které z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění (zejména lidi s demencí) nemohou zůstat samy doma bez dohledu v době, kdy si pečující osoba potřebuje zajistit osobní záležitosti nebo si odpočinout od náročné péče.

Nabízíme dopravu - pro obyvatele Pardubic zdarma!!!

 • dopravu do a ze zařízení speciálně upravenými automobily (i pro přepravu osob na vozíku)
 • dohled ve vozidle po dobu přepravy
 • doprovod z bytu do vozidla a zpět

Cíle 

 • umožnit rodině, která se o uživatele stará, zajištění osobních záležitostí a
  poskytnout jí podporu v další péči o uživatele
 • motivovat uživatele k udržení, obnovení nebo rozvoji vlastní soběstačnosti
 • vytvářet příležitosti k zapojení uživatelů do sociálního a kulturního života
 • podporovat a udržovat kontakty s blízkými a společností

Odlehčovací služby Červánky 

Principy

Lidskost – přístup vycházející z křesťanských principů a zásad

Individuální přístup – uznání a respektování jedinečnosti každého člověka

Dostupnost – dosažitelnost služeb pro všechny potřebné

Odbornost – důraz na odbornou způsobilost a pravidelné vzdělávání

Diskrétnost – ochrana soukromí a intimity uživatelů

Flexibilita – pružnost a komplexnost poskytovaných služeb

Rovnost – stejná práva pro všechny uživatele


Cílová skupina 

 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním 
 • senioři

Věková kategorie                                                

 • dospělí  (19 – 64 let)
 • senioři (od 65 let)

Aktivity

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • zajištění přiměřeného aktivizačního programu

Odlehčovací služby Červánky

Služba není určena osobám 

 • které jsou soběstačné
 • s projevy agresivity nebo infekční choroby ohrožující zdraví zaměstnanců nebo ostatních uživatelů

Časový a místní rozsah služby

 • pracovní dny - 7:00 - 17:00 hod.
 • především pro uživatele s místem pobytu v Pardubickém kraji (obvyklá dojezdová vzdálenost do 30 km)

Ceník služby

Uživatel hradí péči dle aktuálních ceníků:

Aktuální ceník ambulantní odlehčovací služby

Sídlo

 • Devotyho 1, Mikulovice, 530 02 Pardubice
 • Odkaz na mapu zde


 

Naším posláním je každodenní péče o druhé bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Služby se vzájemně doplňují a pomáhají uživatelům zajistit co nejlepší životní podmínky.

 25 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI.

 

Můžeme Vám pomoci? Kontaktujte nás!

Kontakt na denní službu - 730 549 252

Mgr. Aneta Betlachová Tel.: 730 529 527
W9rD2Z7%-onjGK7%WkvDR%5jZnosT329g vedoucí Charitních ambulantních odlehčovacích služeb Červánky - středisko Mikulovice