Charitní pobytové odlehčovací služby Červánky v Třebosicích 
 

Třebosice je malebná vesnička s památkově chráněnou návsí 5 km jihozápadně od Pardubic (za letištěm). 

Pobytová odlehčovací služba sídlí v historické budově fary. Odkaz na mapu zde

Pobytová služba nabízí krátkodobé ubytování (max. 3 měsíce), stravu a péči. 

Zařízení je rodinně koncipované s nízkou celkovou kapacitou 8 osob ubytovaných v jednom dvoulůžkovém a dvou třílůžkových pokojích. Prohlédněte si exteriér a interiér naší památkově chráněné budovy.

Poslání

Odlehčovací služby pomáhají rodinám či jiným pečujícím osobám zajistit péči o osoby, které z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění (zejména lidi s demencí) nemohou zůstat samy doma bez dohledu v době, kdy si pečující osoba potřebuje zajistit osobní záležitosti, nebo odpočinout od náročné péče.

 

Principy

Lidskost – přístup vycházející z křesťanských principů a zásad

Individuální přístup – uznání a respektování jedinečnosti každého člověka

Dostupnost – dosažitelnost služeb pro všechny potřebné

Odbornost – důraz na odbornou způsobilost a pravidelné vzdělávání

Diskrétnost – ochrana soukromí a intimity uživatelů

Flexibilita – pružnost a komplexnost poskytovaných služeb

Rovnost – stejná práva pro všechny uživatele


Cílová skupina 

 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním 
 • senioři

Věková kategorie

 • dospělí (19 – 64 let)
 • senioři (od 65 let)

Poskytované služby 

 • ubytování 
 • zajištění celodenní stravy, včetně její přípravy a podání 
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu včetně osobní hygieny
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • zajištění přiměřeného aktivizačního programu

Služba není určena osobám 

 • které jsou soběstačné
 • s projevy agresivity nebo infekční choroby ohrožující zdraví pracovníků a ostatních uživatelů (vyžadujeme vyjádření lékaře)  

Ceník služby

Uživatel hradí péči dle aktuálního ceníku

Sídlo

 • Třebosice 22, 530 02 Pardubice
 • Odkaz na mapu zde

Naším posláním je každodenní péče o druhé bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Služby se vzájemně doplňují a pomáhají uživatelům zajistit co nejlepší životní podmínky.

 25 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI.

Můžeme Vám pomoci? Kontaktujte nás!

Zájemci o tuto službu mohou kontaktovat sociální pracovnici  Bc. Nicol Riegerovou DiS.   nriegerova@charitapardubice.cz * 733 161 622.

Kontakt na stálou službu * 733 161 617

Bc. Petra Průšková Tel.: 775 296 833
ppruskova536/536charitapardubice.cz vedoucí střediska
Bc. Nicol Riegerová, DiS. Tel.: 733 161 622
nriegerova304/304charitapardubice.cz sociální pracovnice - Třebosice