Charitní pobytové odlehčovací služby Červánky v Pardubicích 
 

Nově zrekonstruované středisko pobytových odlehčovacích služeb najdete v ulici V Ráji 786 v Pardubicích. Odkaz na mapu zde. Pobytová služba nabízí krátkodobé ubytování (max. 3 měsíce), stravu a komplexní péči včetně zdravotní. 

Zařízení je rodinně koncipované s celkovou kapacitou 9 osob ubytovaných v jednom třílůžkovém a třech dvoulůžkových pokojích.

V Ráji (33 of 33)_resize

Poslání

Odlehčovací služby pomáhají rodinám či jiným pečujícím osobám zajistit péči o osoby, které z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění (zejména lidi s demencí) nemohou zůstat samy doma bez dohledu v době, kdy si pečující osoba potřebuje zajistit osobní záležitosti, nebo odpočinout od náročné péče.

Principy

Lidskost – přístup vycházející z křesťanských principů a zásad

Individuální přístup – uznání a respektování jedinečnosti každého člověka

Dostupnost – dosažitelnost služeb pro všechny potřebné

Odbornost – důraz na odbornou způsobilost a pravidelné vzdělávání

Diskrétnost – ochrana soukromí a intimity uživatelů

Flexibilita – pružnost a komplexnost poskytovaných služeb

Rovnost – stejná práva pro všechny uživatele


Cílová skupina 

 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním 
 • senioři

Věková kategorie

 • dospělí (19 – 64 let)
 • senioři (od 65 let)

Poskytované služby 

 • ubytování 
 • zajištění celodenní stravy, včetně její přípravy a podání 
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu včetně osobní hygieny
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • zajištění přiměřeného aktivizačního programu

Služba není určena osobám 

 • které jsou soběstačné
 • s projevy agresivity nebo infekční choroby ohrožující zdraví pracovníků a ostatních uživatelů (vyžadujeme vyjádření lékaře)  

Ceník služby

Uživatel hradí péči dle aktuálního ceníku

Sídlo

 • V Ráji 786, 530 02 Pardubice
 • Odkaz na mapu zde

 

Můžeme Vám pomoci? Kontaktujte nás!

Zájemce o službu prosíme, aby kontaktovali sociálního pracovníka Bc. Roberta Vítka.

rvitek@charitapardubice.cz  * 735 726 954

Kontakt na stálou službu: 731 630 668

 

Naším posláním je každodenní péče o druhé bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Služby se vzájemně doplňují a pomáhají uživatelům zajistit co nejlepší životní podmínky.

 25 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI.

 

Bc. Robert Vítek Tel.: 735 726 954
rvitek868/868charitapardubice.cz vedoucí a sociální pracovník - Odlehčovací služby Červánky Pardubice
Nikola Poláková Tel.: 734 685 106
npolakova728/728charitapardubice.cz koordinátorka služeb