Charitní pobytové odlehčovací služby Červánky

Pobytová služba nabízí klientům krátkodobé ubytování (max. 3 měsíce), stravu a péči. Naše střediska v Pardubicích a v Třebosicích mají rodinou atmosféru a poskytují komplexní péči o člověka. Celková kapacita odlehčovacích služeb je 17 lůžek.

Odlehčovací služby pomáhají rodinám či jiným pečujícím osobám zajistit péči o osoby, které z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění nemohou zůstat samy doma bez dohledu v době, kdy si pečující osoba potřebuje zajistit osobní záležitosti, nebo odpočinout od náročné péče.

Základní činnosti v Charitních odlehčovacích službách Červánky

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
  • poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

Jiné činnosti

Úhrada za poskytování pečovatelské služby

  • klientovi je stanovena úhrada za poskytování sociální služby dle aktuálního Úhradovníku.

Úhradovník pobytové odlehčovací služby

 


Naším posláním je každodenní péče o druhé bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Služby se vzájemně doplňují a pomáhají uživatelům zajistit co nejlepší životní podmínky.

 25 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI.

 

Můžeme Vám pomoci? Kontaktujte nás!

Zájemci o tuto službu mohou kontaktovat sociální pracovniíky:

Kontakt na stálou službu v Třebosicích - 733 161 617 

Kontakt na stálou službu v Pardubicích -  

Bc. Nicol Riegerová, DiS. Tel.: 733 161 622
nriegerova660/660charitapardubice.cz sociální pracovnice - Třebosice
Bc. Robert Vítek Tel.: 735 726 954
rvitek860/860charitapardubice.cz vedoucí a sociální pracovník - Odlehčovací služby Červánky Pardubice