Charitní pobytové odlehčovací služby Červánky

Pobytová služba nabízí krátkodobé ubytování (max. 3 měsíce), stravu a péči. Naše střediska v Pardubicích a v Třebosicích mají rodinou atmosféru a poskytují komplexní péči včetně zdravotnické. Celková kapacita odlehčovacích služeb je 17 lůžek.

Odlehčovací služby pomáhají rodinám či jiným pečujícím osobám zajistit péči o osoby, které z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění (zejména lidi s demencí) nemohou zůstat samy doma bez dohledu v době, kdy si pečující osoba potřebuje zajistit osobní záležitosti, nebo odpočinout od náročné péče.

Cílová skupina 

 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním 
 • senioři

Věková kategorie

 • dospělí (19 – 64 let)
 • senioři (od 65 let)

Poskytované služby 

 • ubytování 
 • zajištění celodenní stravy, včetně její přípravy a podání 
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu včetně osobní hygieny
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • zajištění přiměřeného aktivizačního programu

Služba není určena osobám 

 • které jsou soběstačné
 • s projevy agresivity nebo infekční choroby ohrožující zdraví pracovníků a ostatních uživatelů (vyžadujeme vyjádření lékaře)  

Ceník služby

Uživatel hradí péči dle aktuálního ceníku

 


Naším posláním je každodenní péče o druhé bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Služby se vzájemně doplňují a pomáhají uživatelům zajistit co nejlepší životní podmínky.

 25 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI.

 

Můžeme Vám pomoci? Kontaktujte nás!

Zájemci o tuto službu mohou kontaktovat sociální pracovniíky:

Kontakt na stálou službu v Třebosicích - 733 161 617 

Kontakt na stálou službu v Pardubicích -  

Eva Janoušková Tel.: 775 296 833
0cnx5eic-onjGK7%WkvDR%5jZnosT329g vedoucí Charitních odlehčovacích služeb Červánky v Třebosicích, Pardubicích a terénních služeb
Bc. Robert Vítek Tel.: 735 726 954