Charitní odlehčovací služby Červánky

 

Odlehčovací služby pomáhají rodinám či jiným pečujícím osobám zajistit péči o osoby, které z důvodu věku, zdravotního postižení či chronického onemocnění (zejména lidi s demencí) nemohou zůstat samy doma bez dohledu, v době, kdy si pečující osoba potřebuje zajistit osobní záležitosti nebo si odpočinou

t od náročné péče.

  • Oblastní charita Pardubice poskytuje odlehčovací služby v ambulantní, pobytové a terénní formě.
  • Ambulantní forma služby sídlí na adrese Devotyho 1, Mikulovice, odkaz na mapu zde
  • Pobytová a terénní forma služby sídlí na adrese Třebosice 22, odkaz na mapu zde
  • Pobytová forma služby sídlí také na adrese V Rájí 786, Pardubice, odkaz na mapu zde

 

http://www.pardubice.eu/Děkujeme za podporu!

 

 

logo-cz-tescoflexi_logo_malé

 

 

Naším posláním je každodenní péče o druhé bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Služby se vzájemně doplňují a pomáhají uživatelům zajistit co nejlepší životní podmínky.

UŽ 25 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI.

 

Můžeme Vám pomoci? Kontaktujte nás!

Eva Janoušková Tel.: 775 296 833
0cnx5eic-onjGK7%WkvDR%5jZnosT329g vedoucí Charitních odlehčovacích služeb Červánky v Třebosicích, Pardubicích a terénních služeb
Mgr. Aneta Betlachová Tel.: 730 529 527
W9rD2Z7%-onjGK7%WkvDR%5jZnosT329g vedoucí Charitních ambulantních odlehčovacích služeb Červánky - středisko Mikulovice
Bc. Robert Vítek Tel.: 735 726 954