Domácí hospicová péče (mobilní hospic)

 

Myšlenka hospicové péče vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti. Vychází důsledně z individuálních potřeb a přání nemocného a klade důraz na nenahraditelnost rodiny a přátelských vztahů každého člověka.


 • Domácí hospicová péče je péče poskytovaná lidem, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou, v prostředí jejich domova.
 • Umožňuje pacientům strávit poslední dny či týdny života bez nesnesitelné bolesti doma mezi svými blízkými.
 • Domácí hospicová péče je hrazena ze zdravotního pojištění, grantů a darů. Na základě předpisu lékaře jsme službu schopni zajistit 24 hodin denně.
 • Pacientům i rodině je k dispozici lékař, zdravotní sestra, psycholog, sociální služby a duchovní. 

Službu poskytujeme na Pardubicku, Holicku a Chrudimsku.


 

V rámci domácí hospicové péče nabízíme

 • profesionální ošetřovatelskou péči odborně srovnatelnou se zdravotní péčí v nemocnicích či jiných zdravotnických zařízeních,
 • pomoc při odstranění či tlumení bolesti,
 • profesionální sociální péči,
 • podporu a zaučení rodiny v ošetřování těžce nemocného člověka,
 • zajištění psychologické a duchovní podpory pro těžce nemocného i jeho rodinu,
 • pomoc při zajištění pietního odvozu těla zesnulého a v následných problémech spojených s právními úkony a problémy v sociální oblasti.

Ilustrační foto: Dita Valachová

Náš tým pro domácí hospicovou péči

 • Mgr. Marie Hubálková - ředitelka Oblastní charity Pardubice, garant služby
 • Zuzana Cepková - vrchní sestra pro Pardubicko
 • Veronika Pilcová - staniční sestra pro Pardubicko
 • Markéta Vašková - vrchní sestra pro Holicko
 • Mgr. Miloš Mrázek, Th.D - sociální pracovník
 • Mgr. Lada Študentová, DiS. - sociální pracovnice

Externí spolupracovníci

 • MUDr. Tomáš Sýkora - internista, alergolog
 • MUDr. Kateřina Vondráčková - onkolog
 • MUDr. Katarína Málková - onkolog
 • MUDr. Pavel Rous - akutní medicína
 • MUDr. Lenka Madurkayová - paliativní medicína, léčba bolesti
 • MUDr. Andrea Wolna - psychiatr
 • Mgr. Monika Ulrichová, Ph.D. - psychoterapeutka
 • P. Filip Dušek - farní vikář Římskokatolické farnosti Pardubice

 

Ilustrační foto: Dita Valachová

 

Podpořte nás

Rodiny pečující o umírající osobu můžete podpořit zasláním příspěvku na naše sbírkové konto 2300796054/2010 Fiobanka, a. s.

 

 

Naším posláním je každodenní péče o druhé bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Služby se vzájemně doplňují a pomáhají uživatelům zajistit co nejlepší životní podmínky.

 VÍCE NEŽ 20 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI.

 

Můžeme Vám pomoci? Kontaktujte nás!

Zuzana Cepková Tel.: 731 646 803
zcepkova108/108charitapardubice.cz vrchní sestra pro Pardubicko
Veronika Pilcová Tel.: 734 435 166
vpilcova601/601charitapardubice.cz staniční sestra pro Pardubicko
Markéta Vašková Tel.: 775 296 830
vaskova550/550charitapardubice.cz vrchní sestra pro Holicko
Jitka Vaňková Tel.: 777 296 822
jvankova892/892charitapardubice.cz staniční sestra pro Holicko