Služby pro seniory, zdravotně postižené a nemocné

 

Zdravotní služby

Tato služba směřuje především k seniorům a osobám po hospitalizaci v nemocnici, u kterých je nutná následná domácí péče (zdravotní služba). Půjčujeme také zdravotní a kompenzační pomůcky.

Zdravotně-sociální služby

Domácí hospicová péče je poskytována pacientům, kteří si přejí zůstat v posledních chvílích svého života doma se svými blízkými.

Sociální služby

Sociální služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby s chronickým onemocněním, které původně navazovaly a doplňovaly služby zdravotní, se v průběhu více než dvacetiletého působení Charity staly samostatnou a neoddělitelnou součástí charitních služeb v Pardubicích a okolí. Jsou zahrnuty do plánu komunitních služeb ve statutárním městě Pardubice i v plánu koncepce sociálních služeb Pardubického kraje.

Oblastní charita Pardubice poskytuje následující sociální služby pro seniory, osoby se zdravotním postižením a osoby s chronickým onemocněním:

Služby poskytujeme podle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve kterém je mimo jiné přesně stanoven ceník jednotlivých úkonů. Naši pracovníci mají zajištěno průběžné, dlouhodobé a navazující vzdělávání ve všech oblastech, které ke svému povolání potřebují.

 

http://www.pardubice.eu/Děkujeme za podporu!

 

Naším posláním je každodenní péče o druhé bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Služby se vzájemně doplňují a pomáhají uživatelům zajistit co nejlepší životní podmínky.

 UŽ 25 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI.

 

Můžeme Vám pomoci? Kontaktujte nás!