Charitní sociální šatník v Pardubicích

29.7. - 23.8. 2019 bude Sociální šatník z důvodu rekonstrukce uzavřen. Děkujeme za pochopení.

 

Základní informace

 • Shromažďujeme oblečení a obuv pro dospělé i děti v nouzi z Pardubic a okolí, nábytek a potřebné věci pro domácnost  (např. lůžkoviny, ručníky atd.), potraviny z potravinové banky, hračky, školní potřeby, autosedačky.
 • Spolupracujeme s organizacemi zaměřenými na pomoc osobám v nouzi, nemocným nebo osobám ohroženým sociálním vyloučením.
 • Služba není registrovaná podle Zákona o sociálních službách, jedná se o tzv. návaznou službu.
 • Pomáhají nám dobrovolníci.

Jakým způsobem potřebné věci získáváme

 • Z charitních kontejnerů na oblečení s logem Charity, které jsou od roku 2015 umístěny v Pardubicích, Holicích a Lázních Bohdaneč
 • Prostřednictvím křesťanských společenství (farností)

Rozmístění charitních kontejnerů na textil

MO Pardubice I

 • nábřeží Závodu míru - parkoviště u základní školy

MO Pardubice II

 • Varšavská x Prodloužená (za prodejnou COOP)
 • Partyzánů
 • Okrajová 297
 • Sedláčkova u č. p. 433
 • Valčíkova u č. p. 327
 • Družby za č. p. 379
 • Grusova - parkoviště

MO Pardubice III

 • Bartoňova u č. p. 839
 • Na Drážce u č. p. 1558
 • Jana Zajíce – u nákladové rampy Penny Marketu

MO Pardubice IV

 • Staročernská (Slovany točna MHD)

MO Pardubice V

 • Chrudimská 145
 • Pichlova 1573 (u výměníku tepla)

Holice

 • Palackého (naproti záchranné službě)

Lázně Bohdaneč

 • Šípkova (naproti středisku Charity)

Sídlo sociálního šatníku

 • Pichlova 1573, Pardubice (výměník tepla)

Provozní doba

 • pondělí – pátek od 6:30 do 15:00 (v hlavním sídle Oblastní charity Pardubice V Ráji 723 v Pardubicích, v  Pichlově ulici po osobní či telefonické domluvě)

 

Foto: Michal Chlumský

Komu pomáháme

 • Organizace poskytující služby rodinám v nouzi, senioři a osoby se zdravotním postižením (např. Apolenka – hiporehabilitace)
 • Obor sociálních věcí MMP (především OSPOD)
 • Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví
 • Služby pro osoby bez přístřeší (SKP-CENTRUM, o.p.s.)
 • Laxus o.s., K-centrum Pardubice
 • Péče o duševní zdraví o.s.
 • Pardubická krajská nemocnice, a.s. (Oddělení zdravotně sociální)
 • Vězeňská služba České republiky - Věznice Pardubice
 • Služby města Pardubic a.s. (nábytek)

Rádi pomůžeme i dalším neziskovým organizacím, které pečují o lidi v hmotné nouzi.

 

Naším posláním je každodenní péče o druhé bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Služby se vzájemně doplňují a pomáhají uživatelům zajistit co nejlepší životní podmínky.

 UŽ 25 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI.

 

Můžeme Vám pomoci? Kontaktujte nás!

Michal Boháč Tel.: 775 296 844
správce vozového parku

Tříkrálová sbírka 2019
Banner Podpořte nás
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS