Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 

Poslání služby

Poskytujeme pomoc a podporu rodinám s dětmi v tíživé životní situaci. Pomáháme vyřešit nepříznivou situaci, překonat její negativní důsledky a vytvořit příznivé podmínky pro děti.

Směřujeme k naplnění základních práv dítěte na život ve vlastní rodině. Rodičům pomáháme vytvořit bezpečné a zdravé prostředí pro výchovu a péči o děti.

Naše cíle

 • Spokojená a fungující rodina, kdy dochází k naplňování základních životních potřeb dětí a jejich rodičů.
 • Soulad, pochopení a respekt mezi dětmi a rodiči.
 • Vytvoření bezpečného rodinného prostředí.
 • Úprava životních podmínek rodiny, potřebných k návratu dítěte umístěného mimo rodinu.
 • Zachování a podpora vztahů a vazeb mezi rodiči a dětmi v případě, že se dítě ze závažného důvodu do původní rodiny vrátit nemůže.

Cílová skupina

 • rodiny s dětmi, nacházející se v tíživé životní situaci, kterou nedokážou sami bez pomoci překonat
 • rodiny s dětmi ohroženými společensky nežádoucími jevy:  záškoláctví, nerespektování rodičů, učitelů, výchovné obtíže apod.
 • mladí lidé v nepříznivé životní situaci, kteří zakládají rodinu nebo již pečují o vlastní děti

Podporujeme vztahy mezi rodiči a dětmi

Zásady

 • Odbornost
 • Individuální přístup
 • Rovnost
 • Podpora nezávislosti uživatelů
 • Diskrétnost
 • Lidskost

Poskytované služby

 • udržení, podpora a znovu budování vztahů v rodině
 • pomoc rodině zapojit se do života společnosti a překonat důsledky sociálního vyloučení
 • posílení důstojnosti, zdravého sebevědomí a soběstačnosti
 • pomoc s řešením konfliktů mimosoudní cestou
 • pomoc s usnadněním návratu dítěte z náhradní péče do původní rodiny
 • pomoc při kontaktu s úřady
 • poradenství
 • výchovné a aktivizační programy pro děti
 • pomoc v oblasti výchovy a péče o děti

Čas, místo a forma poskytování služby

TERÉNNÍ FORMA

 • po dohodě pondělí – pátek 8 – 18 hodin, sobota a neděle – dle domluvy
 • v oblasti Pardubicka, Holicka a Chrudimska

AMBULANTNÍ FORMA

po předchozí domluvě na adrese:

 • Češkova 1247/22, Pardubice
 • Dudychova 782, Holice
 • nám. Hrdinů 13, Moravany

Veškeré služby poskytujeme bezplatně.

 

Základní činnosti služby podle zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 Garantovaná nabídka služby SAS.pdf

 

Jak můžete pomoci

 • Podpořte rodiny v tíživé životní situaci formou dárcovské SMS nebo zasláním příspěvku na naše sbírkové konto 2800235245/2010 Fiobanka, a. s.
 • Nabídněte svůj čas a staňte se dobrovolníkem.

 

 

 

http://www.pardubice.eu/Děkujeme za podporu!

 

Naším posláním je každodenní péče o druhé bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Služby se vzájemně doplňují a pomáhají uživatelům zajistit co nejlepší životní podmínky.

 VÍCE NEŽ 20 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI.

 

Můžeme Vám pomoci? Kontaktujte nás!

Mgr. Karolína Šilarová Tel.: 777 296 826, 461 100 445
6lvvRbenW7c-T65j4mnzRb8mXbpoO1p sociální pracovnice, vedoucí střediska Sanace rodin
Barbora Motlová, DiS. Tel.: 734 435 370, 461 100 445
XfBD2~l7VX~mYZhaa8Ck82k84-rhTj sociální pracovnice, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Bc. Tereza Saifrtová, DiS. Tel.: 733 741 947, 461 100 445
alnsWbjgc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r sociální pracovnice, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Mgr. Radka Pecinová Tel.: 731 645 903
~irmZ.enW7c-T65j4mnzRb8mXbpoO1p sociální pracovnice, Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi