Vzdělávací semináře pro pěstouny

Aktuální nabídka vzdělávání

září - prosinec 2018

Místo konání: Pardubice (budova T. J. Sokol Pardubice – boční vchod)

 

Sexualita a vztahy u dětí a mladistvých   

PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA (ředitelka organizace Na Dlani)      

15.9. 2018 od 9 hodin        

8 hodin

 

Sdílení pro nepříbuzenské pěstouny         

Mgr. Petr Pražák (psycholog Střediska výchovné péče Chrudim)

6.10. 2018 od 9. hodin        

8 hodin

 

Logopedie

PaeDr. Zdeňka Šándorová (středisko rané péče Hradec Králové)      

13.10. 2018 od 9. hodin

8 hodin

 

Filmové vzdělávání

(společné zhlédnutí filmu s tématem náhradní rodinné péče a následná debata o filmu, řízená lektorem)

Mgr. Petr Pražák (psycholog Střediska výchovné péče Chrudim)     

3.11. 2018 od 9. hodin        

4 hodiny

 

ADHD nebo jen zlobivé  

PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková (specializace na psychologické poradenství, poradce pro pozůstalé, psychoterapie)

10.11. 2018 od 9. hodin        

8 hodin

 

Relaxace a syndrom vyhoření     

PhDr. Mgr. Milada Nádvorníková (specializace na psychologické poradenství, poradce pro pozůstalé, psychoterapie)

24.11. 2018 od 9. hodin

8 hodin

 

Těšíme se na shledání s Vámi!

Bc. Radka Siváčková, DiS. Tel.: 731 632 893, 461 100 445
~lvFR1agc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r sociální pracovnice, Služby pro pěstouny