Vzdělávací semináře pro pěstouny

Aktuální nabídka vzdělávání

únor až duben 2019

Místo konání: Pardubice 

 

SEMINÁŘ

 

LEKTOR

TERMÍN

POČET HODIN

Emocionální výchova dětí

PhDr. Ing. Mgr. Leona Hozová, PhD. MBA (ředitelka organizace Na Dlani)

9. 2. 2019

Od 9 hodin

8 hodin 

Výchovné problémy a děti s poruchami chování

Mgr. Lenka Buchtová (ředitelka z. ú. Bonanza, supervizorka, mediátorka)

PaeDr. Jaroslava Auerová (vedoucí střediska Probační a mediační služby v Třebíči, supervizorka, mediátorka)

16. 2. 2019

Od 9 hodin

8 hodin

Právní problematika pěstounské péče

Mgr. Markéta Tillerová

(advokátka)

23. 2. 2019

Od 9 hodin

8 hodin

Rodič nebo prarodič

Mgr. Lucie Salačová

(organizace Rozum a cit)

2. 3. 2019

Od 9 hodin

8 hodin

Kyberprostor a jeho nástrahy

Mgr. Jan Mazák

(speciální pedagog střediska výchovné péče ALFA)

9. 3. 2019

Od 9 hodin

8 hodin

Dospívání a ukončení PP

MuDr. Dagmar Zezulová

(vedoucí sdružení děti patří domů)

23. 3. 2019

Od 9 hodin

8 hodin

Filmové vzdělávání

 

Mgr. Petr Pražák (psycholog střediska výchovné péče Chrudim)

6. 4. 2019

Od 9 hodin

4 hodiny

 

 

Těšíme se na shledání s Vámi!

Bc. Radka Siváčková, DiS. Tel.: 731 632 893, 461 100 445
rsivackova242/242charitapardubice.cz sociální pracovnice, Služby pro pěstouny