Pravidla pro podávání stížností, připomínek a podnětů na kvalitu nebo způsob poskytování Služeb pro pěstouny:

 

 • Klienti mají právo si stěžovat či mít připomínky/podněty k poskytování Služeb pro pěstouny, přijmout stížnost může kterýkoli zaměstnanec Oblastní charity Pardubice.
 • Klienti i děti v jejich péči si mohou stěžovat na kvalitu, způsob poskytování služby, postup a chování zaměstnanců i na další okolnosti související s činnostmi Služeb pro pěstouny.
 • Pokud se jedná o stížnost na konkrétního pracovníka, vyřizuje ji vždy jeho přímý nadřízený. Pokud jde o stížnost na kvalitu poskytované služby, vyřizuje ji vedoucí služby.
 • Stížnost může být podána ústně (osobně či telefonicky), písemně, e-mailem nebo pomocí elektronického formuláře na webu Oblastní charity Pardubice.
 • Stížnosti a připomínky slouží především ke zkvalitnění služby a k individuálnímu přístupu ke každému z pěstounů.
 • Každá stížnost je evidována, klienti budou do 30 dnů od podání stížnosti písemně vyrozuměni.
 • Stížnost je vyřízena písemně. Odpověď je stěžovateli doručena doporučeným dopisem na adresu, kterou uvedl. V případě anonymní stížnosti bez uvedené adresy, je písemná odpověď po dobu 30 dnů od vyřízení stížnosti veřejně vyvěšena v okně pověřené Oblastní charity Pardubice na adrese Češkova 1247, Pardubice.
Co dělat, když se mi něco nelíbí - pravidla pro podávání stížností pro děti

 

Posloupnost pro podání stížností

Klient si může stěžovat na:  Stížnost se podává:
Klíčového pracovníka Vedoucí Služeb pro rodiny s dětmi
Vedoucího pracovníka Ředitelce Oblastní charity Pardubice
Ředitelku Oblastní charity Pardubice Diecéznímu řediteli v Hradci Králové
Diecézního ředitele v Hradci Králové Veřejnému ochránci práv v Brně

Kontakty pro podávání stížností na kvalitu služby:

Mgr. Karolína Šilarová – vedoucí Služeb pro rodiny s dětmi

Mgr. Marie Hubálková – ředitelka Oblastní charity Pardubice

RNDr. Jiří Stejskal – ředitel Diecézní katolické charity

 • Velké náměstí 37/46, Hradec Králové, PSČ 500 01 
 • tel: 495 063 135
 • e-mail: dchhk@hk.caritas.cz

Veřejný ochránce práv

Další místa, kde je možné si stěžovat:

 • Vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí, Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Pardubice, PSČ 532 11
 • Český Helsinský výbor, Štefánikova 21, 150 00 Praha 5