Služby pro rodiny s dětmi

 

Sanace rodin

   Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

  • Jsou službou sociální prevence poskytovanou bezplatně v rámci sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.).
  • Poskytujeme pomoc a podporu rodinám s dětmi v tíživé životní situaci. Pomáháme vyřešit nepříznivou situaci, překonat její negativní důsledky a vytvořit příznivé podmínky pro děti.

   Služby pro pěstouny

  • Nabízíme pomoc a podporu pěstounským rodinám, zajišťujeme vzdělávání. Posilujeme rodinné vztahy a vazby, pracujeme na souladu mezi jednotlivými členy rodiny.

Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek v Holicích


Rodinné centrum DaR v Luži


Rodinné centrum Ronov nad Doubravou

Tým sociálních pracovnic Oblastní charity PardubicePrtojekt SaS

 

http://www.pardubice.eu/Děkujeme za podporu!

 

Naším posláním je každodenní péče o druhé bez ohledu na jejich náboženské vyznání

. Služby se vzájemně doplňují a pomáhají uživatelům zajistit co nejlepší životní podmínky.

 UŽ 25 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI.

 

Můžeme Vám pomoci? Kontaktujte nás!