Pečovatelská služba - Holice

Kde nás najdete

Adresa

Palackého 1131, Holice 53401

Provozní doba

denně od 6:30 do 21:30 hodin

Oblast působnosti

Holice a okolí

Na koho se můžete obrátit

Bc. Dana Fifernová DiS.

vedoucí
Tel.: 775 296 831 E-mail: Z~vpVbdgc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r

Žaneta Lustyková DiS.

sociální pracovnice
Tel.: 775 296 829 E-mail: geHC-iagc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Rodina, děti, mládež

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Hospicová péče, umírající

Kontaktní údaje

Pečovatelská služba - Holice

Typ služby
Pečovatelská služba / CHPS

Poskytovatel
Oblastní charita Pardubice

Kraj
Pardubický kraj

Způsob poskytování
ambulantní, terénní

Vedoucí služby
Bc. Dana Fifernová DiS.

Registrační číslo služby
5974746

Poslání a cíle

Poslání

Posláním pečovatelské služby je poskytovat terénní a ambulantní sociální službu seniorům a dalším lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, chronického případně kombinovaného postižení, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí a žít osobní život podle svých individuálních tělesných, duševních i duchovních potřeb.

Zásady

Základní zásady poskytování sociální služby

Všichni pracovníci při výkonu svého povolání uznávají základní zásady poskytování sociální služby, vycházející z obecně platných základních norem respektujících lidská práva a křesťanské principy.

Individuální přístup

  • každý klient je jedinečná osobnost, služba je formována individuálně dle jeho potřeb,
  • očekávání a osobní cíle klienta jsou zjišťovány již ve fázi jednání se zájemcem o sociální službu a dále opakovaně v průběhu služby,
  • služba je přizpůsobena možnostem a schopnostem každého jednotlivce.

Lidská důstojnost

  • klient služby je vnímán jako partner, nikoli jako pasivní příjemce pomoci,
  • vytváření podmínek a uplatňování pravidel, kterými je eliminována možnost vytváření předsudků a negativního hodnocení klientů služby.

Začleňování do společnosti a rozvoj samostatnosti

  • služba nenahrazuje veřejně dostupné služby, vytváří příležitosti a je nápomocna tomu, aby klienti mohli takových služeb využívat,
  • podporuje klienta v kontaktech s přirozeným sociálním prostředím,
  • podporuje rodinné a přátelské vztahy,
  • služba podporuje klienta v rozvoji jeho schopností.

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným postižením, osoby s chronickým onemocněním

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Fakultativní služby

doprava automobilem

Další informace

Posláním pečovatelské služby je poskytovat terénní a ambulantní sociální službu seniorům a dalším lidem, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního, chronického případně kombinovaného postižení, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí a žít osobní život podle svých individuálních tělesných, duševních i duchovních potřeb.