Ambulantní odlehčovací služby v Mikulovicích

Kde nás najdete

Adresa

Devotyho 1, Mikulovice 53002

Provozní doba

pondělí - pátek - 7:00 - 17:00

Na koho se můžete obrátit

Jana Komárková

vedoucí
Tel.: 730 529 527 E-mail: 5dBwRbagc8m%C1.7~bGk6Zh-b9vmVW7r

Miroslava Dočkalová

koordinátorka služby
Tel.: 730 549 252

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením

Kontaktní údaje

Ambulantní odlehčovací služby v Mikulovicích

Typ služby
Odlehčovací služby

Poskytovatel
Oblastní charita Pardubice

Kraj
Pardubický kraj

Způsob poskytování
ambulantní

Vedoucí služby
Jana Komárková

Registrační číslo služby
3323630

Poslání a cíle

Poslání

Posláním Charitní odlehčovací služby Červánky (dále jen Červánky) je poskytovat terénní, ambulantní a pobytovou sociální službu osobám od 19 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného postižení nebo chronického onemocnění, avšak běžně žijí v domácím prostředí. Při poskytování sociální služby se postupuje takovým způsobem, aby se život klientů blížil běžnému způsobu života.

Zásady

Základní zásady poskytování sociální služby

Všichni pracovníci při výkonu svého povolání uznávají základní zásady poskytování sociální služby, vycházející z obecně platných základních norem respektujících lidská práva.

Individuální přístup

  • každý klient je jedinečná osobnost, služba je formována individuálně dle jeho potřeb,
  • očekávání a osobní cíle klienta jsou zjišťovány již ve fázi jednání se zájemcem o sociální službu a dále opakovaně v průběhu služby,
  • služba je přizpůsobena možnostem a schopnostem každého jednotlivce.

Lidská důstojnost

  • klient služby je vnímán jako partner, nikoli jako pasivní příjemce pomoci,
  • Oblastní charita Pardubice vytváří podmínky a uplatňuje pravidla, kterými je eliminována možnost vytváření předsudků a negativního hodnocení klientů služby.

Začleňování do společnosti a rozvoj samostatnosti

  • služba nenahrazuje veřejně dostupné služby, vytváří příležitosti a je nápomocna tomu, aby klienti mohli takových služeb využívat,
  • podporuje klienta v kontaktech s přirozeným sociálním prostředím,
  • podporu rodinných a přátelských vztahů považuje Oblastní charita Pardubice za samozřejmost,
  • služba podporuje klienta v rozvoji jeho schopností.

Cílové skupiny

senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Fakultativní služby

doprava klientů speciálně upraveným automobilem

Další informace

Posláním ambulantní formy Charitní odlehčovací služby Červánky je poskytovat ambulantní sociální službu osobám od 19 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu tělesného postižení nebo chronického onemocnění, avšak běžně žijí v domácím prostředí. Při poskytování sociální služby se postupuje takovým způsobem, aby se život klientů blížil běžnému způsobu života.