6. charitní ples

Oblastní charita Pardubice srdečně zve na 6. charitní ples 2. března do Skautského centra na Vinici.

Záštitu nad již 6. charitním plesem převzal první náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. 
Výtěžek bude použit na podporu Domácí hospicové péče.
Vstupné v předprodeji Turistického a informačního centra v Pardubicích
 zde.

ples_charita_2019-Aformat

Charitní ples

Charitní ples pořádá Oblastní charita Pardubice vždy poslední pátek před popeleční středou. První ročník se uskutečnil 28. února 2014 ve Skautském centru Vinice v Pardubicích. Nedílnou součástí plesu jsou dobrá kapela, velmi hodnotná tombola, zajímavá předtančení a dobrovolníci z řad zaměstnanců, přátel a sympatizantů naší organizace. Díky obětavé práci dobrovolníků se daří minimalizovat celkové výdaje. Výtěžek ze vstupného, prodaného občerstvení, tomboly a dobrovolných příspěvků vybraných v průběhu plesu je určen na předem vybrané a známé charitativní účely, například na podporu domácí hospicové péče.

Těšíme se na Vaši účast!

Naším posláním je každodenní péče o druhé bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Služby se vzájemně doplňují a pomáhají uživatelům zajistit co nejlepší životní podmínky.

VÍCE NEŽ 20 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI.

 

 Potřebujete více informací? Kontaktujte nás!

Vojtěch Gottwald Tel.: 733 161 618
gottwald347/347charitapardubice.cz fundraiser, péče o dárce

Tříkrálová sbírka 2019
Banner Podpořte nás
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS