Benefiční výroba a prodej adventních věnců

 

Cílem této benefiční akce, která se koná každoročně nedlouho před začátkem adventu, je vyrobit s pomocí dobrovolníků pěkné adventní věnce z přírodních materiálů určené k prodeji. Dobrovolníci se podílejí také na prodeji vyrobených věnců před vybranými kostely a na dalších místech. Zájemci si mohou věnce s předstihem objednat pomocí dotazníku na našem webu. Výtěžek z této akce vždy putuje na předem vybrané a známé charitativní účely, například na podporu domácí hospicové péče.

Od roku 2014 se do výroby adventních věnců zapojují kromě dobrovolníků z řad veřejnosti také tzv. firemní dobrovolníci, tedy zaměstnanci firem, které věnují práci a čas svých zaměstnanců vybrané neziskové organizaci. Z výroby věnců se za několik let stala oblíbená a vyhledávaná akce, která kromě svého benefičního záměru, poskytuje účastníkům příjemnou zábavu, možnost se odreagovat při kreativní práci a příjemný pocit, že dělají něco smysluplného a pozitivního.

,

Naším posláním je každodenní péče o druhé bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Služby se vzájemně doplňují a pomáhají uživatelům zajistit co nejlepší životní podmínky.

VÍCE NEŽ 20 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI.

 

Chcete se také zapojit? Kontaktujte nás!

Vojtěch Gottwald Tel.: 733 161 618
gottwald509/509charitapardubice.cz fundraiser, péče o dárce

Tříkrálová sbírka 2019
Banner Podpořte nás
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS