Další sbírky a benefiční akce

 

Kromě Tříkrálové sbírky pořádá Oblastní charita Pardubice v průběhu roku řadu dalších sbírkových a benefičních akcí. K těm nejvýznamnějším patří:

 

V roce 2015 nás benefičním koncertem podpořila operní pěvkyně Dagmar Pecková.


Naším posláním je každodenní péče o druhé bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Služby se vzájemně doplňují a pomáhají uživatelům zajistit co nejlepší životní podmínky.

VÍCE NEŽ 20 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI.

Tříkrálová sbírka 2019
Banner Podpořte nás
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS