Pozvánka na Pouť lidí dobré vůle 26. 9. 2020 * Pardubice * Chrudim * Nové Hrady * Luže
2. září 2020 Benefiční akce

Pozvánka na Pouť lidí dobré vůle 26. 9. 2020 * Pardubice * Chrudim * Nové Hrady * Luže

Již podruhé Oblastní charita Pardubice, Farní charita Chrudim a Oblastní charita Nové Hrady u Skutče srdečně zvou na pěší a cyklistickou Pouť lidí dobré vůle za nemocné a trpící do poutního chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži 26. září. 

Pro zájemce bude též vypraven autobus z Pardubic a Chrudimi. Těšit se můžete na společné posezení, varhanní koncert či přednášku o historii poutního místa, v programu nezapomínáme ani na děti. Pouť konaná zároveň v rámci celorepublikového Dne Charity je jednou z akcí, kterou Charity upozorňují na potřebu péče o seniory, nemocné, umírající a jejich blízké.

Jak řekla Marie Hubálková, ředitelka pardubické Charity: „Osmdesát procent z nás si přeje odejít z tohoto světa doma v kruhu svých blízkých a díky charitní domácí hospicové péči jsme schopni poskytnout pacientům a pečujícím čtyřiadvacetihodinovou podporu našeho hospicového týmu. Vedle odborné péče si zároveň uvědomuji i sílu modlitby a jsem moc ráda, že v loňském roce se poutě účastnilo velké množství, kteří prosili nejen za své blízké, ale i za naše zdravotní sestry a lékaře.“ Bezplatnou domácí hospicovou péči Oblastní charita Pardubice může poskytovat díky dárcům a sponzorům a také dalším akcím pro veřejnost jako je benefiční výroba adventních věnců či Charitní ples. Na podporu domácího hospice je určena i část z darů Tříkrálové sbírky.

„Podpora lidské důstojnosti spojená s možností trávit svůj život samostatně a pokud možno v domácím prostředí i v době nemoci je něco, co vnímám jako nedílnou součást služby nejenom Farní charity Chrudim, ale i dalších charit, které v České republice i po celém světě působí. Jako součást této podpory pak vnímám duchovní rozměr, který je pro mnoho lidí nedílnou součástí života – ať už vyslovenou či skrytou. Rád bych proto Vás všechny pozval k účasti na druhém ročníku pouti do Luže“ dodal Roman Pešek, ředitel Farní charity Chrudim.

Přihlásit se na pěší, cyklistickou pouť či zajistit si místo v autobusu můžete přes formulář zde.

 

Vojtěch Gottwald

fundraiser, péče o dárce
Tel.: 733 161 618 E-mail: 2hGD~Zb-VX~mYZhaa8Ck82k84-rhTj