Bez Vaší pomoci to nejde

 

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat

Vícezdrojové financování služeb Oblastní charity Pardubice by se neobešlo bez pomoci velkorysých dárců. Velice si vážíme každé pomoci bez ohledu na její finanční hodnotu, každá koruna pomáhá, každý byť malý příspěvek pomůže v péči o ty, kteří to nejvíce potřebují. S darovanými prostředky nakládáme co nejhospodárněji.

Náš cíl je společný - pomoci co největšímu okruhu lidí, vždy se zřetelem na konkrétní lidský osud, individualitu.

Chcete o naší práci vědět více?

Ředitelka Marie Hubálková a Tadeáš Kouřil se Vám rádi budou osobně věnovat.

Tadeáš Kouřil

Tel.: 737 488 753
fundraiser, péče o dárce 

 

QR platba Hospic

Rychlý dar pomocí QR kódu na Sbírkové konto Oblastní charity Pardubice na podporu Domácího hospice 2300796054/2010 Fiobanka, a. s.

 Podpora Domácí hospicové péče

Podpora Domácí hospicové péče

Terénní Domácí hospicovou péči poskytují naše střediska v Holicích a Pardubicích 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Více než 80 % si přeje umřít doma v kruhu nejbližších, skutečnost je spíše obrácená: 60 % lidí umírá v nemocnicích, 20 % v zařízeních pro seniory.

Domácí hospic:

  • paliativní péče o nevyléčitelně nemocné v prostředí domova
  • umožňuje trávit poslední dny či týdny života bez nesnesitelné bolesti mezi blízkými
  • dostupnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
  • multidisciplinární tým poskytuje lékařskou, ošetřovatelskou, psychosociální a duchovní péči
    k dispozici Odlehčovací služby Červánky (terénní a pobytové)

Domácí hospicová péče je pacientům poskytována zdarma. Činnost je hrazená ze zdravotního pojištění, dotací, z výnosů veřejné sbírky a sponzorskými dary. Zpoplatněny jsou pouze případné další charitní služby - pečovatelská služba, odlehčovací služby a půjčovna pomůcek.

Vice o Domácí hospicové péči na hospicpardubice.cz

Darovat

Nové středisko Domácího hospice, Paliativní ambulance a dalších služeb Charity

Nové středisko Domácího hospice, Paliativní ambulance a dalších služeb Charity

Denně pečujeme prostřednictvím sociálních a zdravotních služeb o stovky klientů a pacientů v domácím prostředí. S narůstajícím objemem péče a počtem kolegyň a kolegů v terénních službách nutně musíme vybudovat nové zázemí pro Domácí hospic, Ambulanci paliativní medicíny, Pečovatelskou službu a Osobní asistenci.

V tuto chvíli se „tísní“ spolu s Domácí zdravotní péčí, Půjčovnou kompenzačních pomůcek a „technicko-hospodářskými kolegy a kolegyněmi“ v malém rodinném domě, který provozu vyhovoval naposledy v devadesátých letech.

 

DAROVAT

 Podpora Služeb pro rodiny s dětmi v nouzi

Podpora Služeb pro rodiny s dětmi v nouzi

Nejlepším místem pro dítě je rodina - vlastní, pěstounská...

Středisko Služeb pro rodiny s dětmi poskytuje širokou paletu sociálních, vzdělávacích, doplňkových a navazujících služeb.

Darem na sbírkový účet podpoříte například pořízení školních pomůcek pro děti ze sociálně hendikepovaných rodin, provoz Klub dětí, příměstský tábor a další smysluplné volnočasové aktivity pro děti, kterým toto chybí.

Darovat

Vaše údaje

Chcete potvrzení o daru?

Rekapitulace

Děkujeme za vaše rozhodnutí darovat částku na projekt Rodiny s dětmi v nouzi.

Více informací
Pro pokračování k platbě je nutné souhlasit s podmínkami darování.

Kontaktní údaje:

Oblastní charita Pardubice, V Ráji 732, 530 02 Pardubice

Telefon: 466 335 026, 775 296 843 E-mail: info@charitapardubice.czIČ: 464 92 160

Datová schránka: f8nbj4u

Číslo běžného účtu: 1201207379/0800 Česká spořitelna, a. s.

Sbírkové konto na podporu rodin v nouzi: 2800235245/2010 Fiobanka, a. s.

Sbírkové konto na podporu domácí hospicové péče: 2300796054/2010 Fiobanka, a. s.

Nová auta na Charitě díky Evropské unii
13. dubna 2023 Oblastní charita Pardubice

Nová auta na Charitě díky Evropské unii

Projekt "Pořízení nízkoemisních vozidel pro Oblastní charitu Pardubice" je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Konference paliativní péče
25. května 2023 Oblastní charita Červený Kostelec

Konference paliativní péče

Oblastní charita Červený Kostelec srdečně zve na konferenci paliativní péče pro všechny zájemce z řad odborné i laické veřejnosti. Tematické zaměření příspěvků je na vzájemnou spolupráci mezi multidisciplinárním týmem, ošetřujícími lékaři a sociálními službami. Cílem je na příkladech z praxe poukázat na význam komunikace a jejího přínosu pro pacienta, pečující osoby i chod týmu.

Hledáme vedoucího Klubu dětí charitních Služeb pro rodiny s dětmi
4. května 2023 Dobrovolnické centrum

Hledáme vedoucího Klubu dětí charitních Služeb pro rodiny s dětmi

Pro děti klientů Sociálně aktivizačních služeb a Služeb pro pěstouny hledáme vedoucího Klubu dětí.

Seminář pro studenty "Chcete pracovat v sociálních službách!?"
28. dubna 2023 Oblastní charita Pardubice

Seminář pro studenty "Chcete pracovat v sociálních službách!?"

Oblastní charita Pardubice organizovala ve spolupráci s Magistrátem města Pardubice, Praktickou školou SVÍTÁNÍ a Univerzitou Pardubice organizovala Oblastní charita Pardubice interaktivní a zážitkový seminář s názvem „Chcete pracovat v sociálních službách!?“.

Benefiční odpoledne pro hospic Charity s youtuberem Tarym
25. dubna 2023 Benefiční akce

Benefiční odpoledne pro hospic Charity s youtuberem Tarym

Ze srdce děkujeme SK Lázně Bohdaneč, Bohdanečské Sportovní Akademii a Petře Vytasil Krajíčkové za zorganizování benefiční akce s názvem Odpoledne s Tarym, Stáňou a Ariankou. Výtěžek ze vstupného podpoří Domácí hospicovou péči Oblastní charity Pardubice. Prostředky z benefice umožní nákup dalšího koncentrátoru kyslíku, který je častou nezbytnou pomůckou pro pacienty v terminálním stadiu nemoci.

Charita zve na setkání s indickým biskupem a besedy o Adopci na dálku
19. dubna 2023 Diecézní katolická charita Hradec Králové

Charita zve na setkání s indickým biskupem a besedy o Adopci na dálku

V posledním dubnovém týdnu zavítá do Hradce Králové indický biskup Derek Fernandes z oblasti Belgaum, který je jedním z partnerů projektu Adopce na dálku hradecké Diecézní charity. Po necelých čtyřech letech se opět setká s dárci a veřejností v Hradci Králové, ale také v Náchodě, Opočně, Kutné Hoře nebo Sebranicích u Litomyšle. Navštíví i několik škol v Královéhradeckém a Pardubickém kraji.

Střípky z Charitní pečovatelské služby
13. dubna 2023 Pečovatelská služba

Střípky z Charitní pečovatelské služby

Vždycky je lepší vědět a nepotřebovat než později nevědět, kam se obrátit s žádostí o pomoc. To platí o všech zdravotních a sociálních službách pardubické Charity včetně té pečovatelské.

Videa Služeb pro rodiny s dětmi díky Nadaci ČEZ
11. dubna 2023 Služby pro rodiny s dětmi

Videa Služeb pro rodiny s dětmi díky Nadaci ČEZ

Jsme současníky… Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a Služby pro pěstouny představujeme díky podpoře Nadace ČEZ také formou jednoduchých videí.

Stanovisko Charity Česká republika k obsahu článku autora Tomáše Lánského „Umři do měsíce, jinak nezaplatíme. Hospice bojují s pojišťovnami“
28. března 2023 Charita Česká republika

Stanovisko Charity Česká republika k obsahu článku autora Tomáše Lánského „Umři do měsíce, jinak nezaplatíme. Hospice bojují s pojišťovnami“

Dne 25. března 2023 zveřejnily Lidovky.cz článek „Umři do měsíce, jinak nezaplatíme. Hospice bojují s pojišťovnami“.  Charita Česká republika se důrazně distancuje od praxe, která je popisována v článku autora Tomáše Lánského. Článek je podán tak, jako kdyby se jednalo o plošnou praxi napříč poskytovateli, s čímž kategoricky nesouhlasíme. Celé pojetí problematiky popisované na webu Lidovky.cz považujeme za účelové a manipulativní.

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI – ZÁKLADNÍ INFORMACE
17. března 2023 Domácí hospic Oblastní charity Pardubice

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI – ZÁKLADNÍ INFORMACE

Pokud se staráte o člověka, který je na vaší pomoci závislý, nebo využíváte i pečovatelskou službu některé registrované organizace, pomůže vám stát hradit náklady z příspěvku na péči. 

Reportáž Českého rozhlasu Pardubice o financování domácí hospicové péče
2. března 2023 Domácí hospic

Reportáž Českého rozhlasu Pardubice o financování domácí hospicové péče

Domácí hospice nemají dlouhodobě na růžích ustláno. Chybí finance a doba domácí péče je příliš krátká. Pandemie covidu situaci ještě zhoršila, pomáhají prostředky z benefičních akcí a darů veřejnosti. 

Na 8. charitním plese tancovali pro hospic
21. února 2023 Benefiční akce

Na 8. charitním plese tancovali pro hospic

Osmý charitní ples, jehož výtěžek tradičně podporuje domácí hospicovou péči se po covidové pauze konal v sobotu 18. února v Obecním domě v Ostřešanech.

Postní doba nám pomáhá lépe vnímat potřeby druhých. Začíná Postní almužna 2023
21. února 2023 Charita Česká republika

Postní doba nám pomáhá lépe vnímat potřeby druhých. Začíná Postní almužna 2023

Popeleční středou, která letos připadá na 22. února, začíná v západní církvi tradičně čtyřicetidenní postní období, které je časem rozjímání, pokání, odříkání a přípravou na nejvýznamnější křesťanský svátek: Velikonoce. Toto období, které nám má symbolicky připomínat Ježíšův čtyřicetidenní pobyt na poušti, nabízí (nejen) věřícím lidem příležitost soustředit se na svoji duchovní obnovu, a v rámci ní si odříct některé požitky. To je i princip Postní almužny. Ta letošní začíná právě nyní.

Jak Charita pomáhá po zemětřesení v Turecku a Sýrii? Rozhovor s koordinátorkou naší pomoci Annou Volfovou
11. února 2023 Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Charity ČR

Jak Charita pomáhá po zemětřesení v Turecku a Sýrii? Rozhovor s koordinátorkou naší pomoci Annou Volfovou

Počet obětí katastrofálního zemětřesení, které minulý týden zasáhlo Turecko a Sýrii, přesáhl 25 000 lidí. Číslo ale dále roste. Jen v Sýrii připravilo zároveň o střechu nad hlavou přes 5 milionů lidí, další stovky tisíc v Turecku. Charita jim pomáhá zajistit okamžitou humanitární pomoc. Jaká je situace na místě a jak pomáháme, o tom jsme mluvili s naší kolegyní Annou Volfovou, která naši pomoc lidem zasaženým zemětřesením koordinuje. 

Charita pro Turecko a Sýrii: Vyhlásili jsme sbírku na pomoc lidem zasaženým katastrofálním zemětřesením
6. února 2023 Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Charity ČR

Charita pro Turecko a Sýrii: Vyhlásili jsme sbírku na pomoc lidem zasaženým katastrofálním zemětřesením

V pondělí 6. února brzo ráno zasáhlo jihovýchodní Turecko a Sýrii katastrofální zemětřesení o síle 7,8 Richterovy škály. Charita Česká republika okamžitě vyhlásila sbírku na pomoc zasaženým lidem. O život přišly tisíce lidí, zraněných jsou další tisíce. Před polednem zasáhlo jihovýchod Turecka další zemětřesení o síle 7,6 stupně. Lidé v místě potřebují okamžitou humanitární pomoc. Přímo na místě už zasahují naši dlouhodobí partneři.

Jeden a půl milionu tříkrálové pomoci nejen pro pardubickou Charitu
1. února 2023 Tříkrálová sbírka

Jeden a půl milionu tříkrálové pomoci nejen pro pardubickou Charitu

Dvacátý třetí ročník Tříkrálové sbírky organizovala začátkem roku Oblastní charita Pardubice v celkem 72 obcích. Tato největší dobrovolnická benefiční akce, na které se na Pardubicku podílelo více než dvanáct stovek koledníků a organizátorů, vynesla přes jeden a půl milionu korun, přesně 1 598 221,- Kč.

Koleda v hradecké diecézi vynesla neuvěřitelných 25,8 milionů pro nemocné a potřebné. Děkujeme!
1. února 2023 Diecézní katolická charita Hradec Králové

Koleda v hradecké diecézi vynesla neuvěřitelných 25,8 milionů pro nemocné a potřebné. Děkujeme!

Děkujeme všem dárcům za důvěru a podporu dobročinné Tříkrálové sbírky i v této nelehké době. Její celkový výtěžek v královéhradecké diecézi nečekaně překročil rekordních 25,8 milionů korun. Letošní tříkrálová koleda ještě víc ukázala, že patří k tradicím, které lidi stmelují a dokáží je nadchnout pro dobrou věc – společně pomoci těm nepotřebnějším. Charity z darovaných peněz podpoří především své služby na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným v regionu.

Sedmiletá Nikitha trpí leukémií a bojuje o život
1. února 2023 ADOPCE NA DÁLKU® DIECÉZNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ

Sedmiletá Nikitha trpí leukémií a bojuje o život

Každý rodič zažívá těžké chvíle, když je jeho dítě vážně nemocné. Platí to i pro rodiče indické dívky Nikithy, která onemocněla leukémií. Nikitha chodí do 2. třídy a teprve nedávno se zapojila do projektu Adopce na dálku®. Nyní bojuje se zákeřnou nemocí. Její léčba je pro rodinu velmi nákladná, proto se obracíme s prosbou o pomoc na všechny lidi s dobrým srdcem.

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice opět podpořila domácí hospic pardubické Charity
27. ledna 2023 Domácí hospic

Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice opět podpořila domácí hospic pardubické Charity

V Domácím hospici Andělů strážných v Holicích dnes přivítali milou návštěvu z Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice. Proděkan fakulty Jan Pospíchal a paní Michaela Zákoutská a předali do rukou vrchní sestry domácího hospice Markéty Vaškové „šek“ na 24.650, - Kč.

Váš hlas v prodejně Tesco podpoří Domácí hospic
16. ledna 2023 Domácí hospic

Váš hlas v prodejně Tesco podpoří Domácí hospic

Váš žeton od pokladny v prodejně Tesco Česko v Přelouči pomůže Domácí hospicové péči Oblastní charita Pardubice v projektu Tesco prodejen Vy rozhodujete, my pomáháme.

Bezplatný domácí hospic také díky bance Moneta
9. ledna 2023 Domácí hospic

Bezplatný domácí hospic také díky bance Moneta

Velkorysá podpora MONETA Money Bank, a. s. pomáhá Oblastní charitě Pardubice s financováním domácí hospicové péče. Ta je pacientům a jejich rodinám poskytována bezplatně prostřednictvím středisek v Holicích a Pardubicích. Lékařskou specializovanou péči nabízí také Ambulance paliativní medicíny. Multioborový tým lékařů, sester, psychologů, sociálních pracovníků ročně zdravotní péči poskytne více jak třem stovkám pacientů.

V Pardubicích začala Tříkrálová sbírka slavností
4. ledna 2023 Tříkrálová sbírka

V Pardubicích začala Tříkrálová sbírka slavností

Ve středu 4. ledna 2023 byl slavnostně zahájen již dvacátý třetí ročník Tříkrálové sbírky na Pardubicku. 

Tříkrálová sbírka opět pomůže rozšířit služby pardubické Charity
30. prosince 2022 Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka opět pomůže rozšířit služby pardubické Charity

Obnovená tradice v podobě Tříkrálové sbírky pořádané Charitou Česká republika a organizovanou regionálními charitami na začátku roku vstoupí do dvacátého třetího ročníku své existence.

Tři králové budou koledovat a rozdávat radost opět naživo
28. prosince 2022 Diecézní katolická charita Hradec Králové

Tři králové budou koledovat a rozdávat radost opět naživo

Začátkem ledna vyrazí do ulic tříkráloví koledníci, aby lidem popřáli vše dobré v novém roce a také poprosili o dar na pomoc nemocným a potřebným. Na koledu jich vyjdou opět tisíce i v našich regionech a budou rozdávat radost opět naživo v době od 1. do 15. ledna 2023. Dobročinnou Tříkrálovou sbírku tradičně doprovodí spousta akcí – například průvod s koňmi a živý betlém v Poličce, koncerty a akce pro koledníky. V Hradci Králové požehná třem králům biskup Jan Vokál v pátek 6. ledna v 8 hod. v katedrále Sv. Ducha. V Pardubicích zahájí sbírku již ve středu 4. ledna v 9:30 hod. na Pernštýnském náměstí. Koledníkům dá požehnání pomocný biskup Josef Kajnek, u betlému zazpívají Bonifantes s Adélou Krátkou a centrem projdou „tři královny“ na koních z farmy Apolenka.

Návštěva podporovaných dětí v Indii
22. prosince 2022 ADOPCE NA DÁLKU® DIECÉZNÍ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ

Návštěva podporovaných dětí v Indii

Pracovníci projektu Adopce na dálku v čele s ředitelkou hradecké Diecézní charity Annou Maclovou navštívili na přelomu listopadu a prosince naše partnerské diecéze Belgaum a Bangalore v Indii. Setkali se s indickými dětmi, které podporují dárci Adopce na dálku, a také s absolventy kvalifikačních kurzů.

8. charitní ples * 18. 2. * vstupenky v předprodeji
20. prosince 2022 Benefiční akce

8. charitní ples * 18. 2. * vstupenky v předprodeji

Oblastní charita Pardubice si Vás dovoluje srdečně pozvat na 8. charitní ples, který se koná v sobotu 18. února 2023 od 19 hodin v Obecním domě v Ostřešanech.

Ocenění za pomoc uprchlíkům
9. prosince 2022 Oblastní charita Pardubice

Ocenění za pomoc uprchlíkům

Oblastní charita Pardubice převzala ocenění jako nezisková organizace roku za výjimečnou pomoc při zvládání uprchlické krize. 

Pardubická Charita prosí o Vaši podporu v programu ČSOB Pomáhá regionům
7. prosince 2022 Oblastní charita Pardubice

Pardubická Charita prosí o Vaši podporu v programu ČSOB Pomáhá regionům

Podpořte projekt Oblastní charity Pardubice s názvem Umírající lidé si zaslouží důstojný odchod v programu ČSOB Pomáhá regionům.

Vánoční benefiční koncert * 17. prosince od 18 hodin
30. listopadu 2022 Benefiční akce

Vánoční benefiční koncert * 17. prosince od 18 hodin

Oblastní charita Pardubice srdečně zve na Vánoční benefiční koncert v sobotu 17. prosince od 18 hodin do chrámu Československé církve evangelické v Hronovické ulici. České i zahraniční adventní a vánoční písně si budete moci poslechnout v podání Ondřeje Pavláka Zahaluka, Adély Krátké (Adela Ide), Rosi Krátké a Dětského sboru Rosa ze ZŠ Josefa Ressla a několik klavírních skladeb v podání Lukáše Zahaluka.

Benefiční prodej adventních věnců na podporu Domácího hospice
24. listopadu 2022 Benefiční akce

Benefiční prodej adventních věnců na podporu Domácího hospice

Na pardubických Adventních trzích 26. a 27. listopadu a před mšemi svatými v pardubických kostelích 1. neděli adventní můžete koupí adventního věnce podpořit naši Domácí hospicovou péč.

Benefiční koncert Prausova pěveckého sboru pro Domácí hospic v Holicích * 19. 11.
9. listopadu 2022 Benefiční akce

Benefiční koncert Prausova pěveckého sboru pro Domácí hospic v Holicích * 19. 11.

Oblastní charita Pardubice ve spolupráci s Římskokatolickou farností Holice a Městem Holice srdečně zve na Benefiční koncert Prausova pěveckého sboru 19. listopadu od 16 hodin do kostela svatého Martina v Holicích.

Adventní věnce pro Domácí hospic * vyrábění pro veřejnost  * 15., 16. a 18. 11.
7. listopadu 2022 Benefiční akce

Adventní věnce pro Domácí hospic * vyrábění pro veřejnost * 15., 16. a 18. 11.

Srdečně zveme na společné vyrábění Adventních věnců pro Domácí hospic, letos 15., 16. a 18. listopadu tradičně v Salesiánském klubu mládeže na Zborovském náměstí 2018. 

Podzimní Sbírka potravin v Pardubicích
7. listopadu 2022 Sklad Potravinové pomoci

Podzimní Sbírka potravin v Pardubicích

V sobotu 12. listopadu proběhne v pardubických obchodech od 8 do 18 hodin podzimní Sbírka potravin. Oblastní charita Pardubice předem děkuje za Vaši štědrost, darované potraviny a drogerie doplní charitní sklad Potravinové pomoci, odkud je podpora vydávána na základě poukazů vystavených sociálními pracovníky potřebným na celém Pardubicku.

Festival Setkání národů zve na jedinečnou cestu kolem světa pod jednou střechou
3. listopadu 2022 Diecézní katolická charita Hradec Králové

Festival Setkání národů zve na jedinečnou cestu kolem světa pod jednou střechou

Přehlídku více než dvaceti cizokrajných kultur, etnické workshopy a ochutnávky, koncert a také výstavy, to vše nabídne 9. ročník tradičního festivalu Setkání národů, který se uskuteční ve čtvrtek 10. 11. 2022 od 9 do 20 hod. v Adalbertinu Hradec Králové (Čs. armády 300, Velký sál). Letos nebude chybět program pro školy ani etnické ochutnávky. Na závěrečném koncertu vystoupí indiánská skupina Chayag z Ekvádoru, Roben Mlauzi ze Zimbabwe a Jungle Team ze ZOO Dvůr Králové i další interpreti původem z Indonésie, Mongolska, Vietnamu, Nepálu, Arménie a Ukrajiny. Příběhy ukrajinských uprchlíků návštěvníkům přiblíží jedna z mnoha doprovodných výstav s názvem „Vstaň a jdi“ od výtvarnice Anny Artemenko z Kyjeva. Záštitu nad akcí převzal primátor Hradce Králové.

Poděkování donátorům z Burzy filantropie
27. října 2022 Oblastní charita Pardubice

Poděkování donátorům z Burzy filantropie

Polohovací křesla již slouží klientům Odlehčovacích služeb Červánky.

Bolest, kterou lidé cítí, je obrovská. Charita poskytuje psychologickou pomoc na Ukrajině
25. října 2022 Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce Charity ČR

Bolest, kterou lidé cítí, je obrovská. Charita poskytuje psychologickou pomoc na Ukrajině

Válka na Ukrajině trvá již dlouhých osm měsíců. Po celou dobu se zdejší obyvatelé potýkají s nepředstavitelnými hrůzami. Neustálé nebezpečí a strach mají pochopitelně negativní vliv na duševní zdraví Ukrajinců. Lidé zasažení válkou proto potřebují odbornou pomoc, která jim zajistí návrat do normálního života. Charita Česká republika uspořádala psychologické školení pro zdravotní a sociální pracovníky, kteří pomáhají ostatním vyrovnat s válečným traumatem.

Pardubická Charita připravuje osmou misi na pomoc vnitřním uprchlíkům na Ukrajině
9. října 2022 Pomoc Ukrajině

Pardubická Charita připravuje osmou misi na pomoc vnitřním uprchlíkům na Ukrajině

Oblastní charita Pardubice za významné pomoci dobrovolníků a dárců připravuje na 11. listopadu další v pořadí již osmou „misi“ na Ukrajinu. Při předchozích dvou cestách pardubická Charita navázala spolupráci s kolegyněmi a kolegy z Charity v Drohobyči, kteří po 24. únoru museli výrazně navýšit objem poskytované pomoci o péči pro uprchlíky z východu země.

Běh Univerzity Pardubice podpořil Domácí hospic Oblastní charity Pardubice
8. října 2022 Benefiční akce

Běh Univerzity Pardubice podpořil Domácí hospic Oblastní charity Pardubice

Již podruhé byl tradiční Běh Univerzity Pardubice věnován na podporu Domácí hospicové péče Oblastní charity Pardubice.

Mezi uprchlíky je dvakrát více vysokoškoláků než v české populaci, odhaluje kampaň Začít společně
7. října 2022 Charita Česká republika

Mezi uprchlíky je dvakrát více vysokoškoláků než v české populaci, odhaluje kampaň Začít společně

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR na dnešní tiskové konferenci pořádané v prostorách sídla Charity ČR, která je jednou z jeho členských organizací, představilo kampaň Začít společně. Ta nese podtitul „přišli s málem, přinášejí mnohem víc“ a jejím cílem je podpora pozitivního přijetí ukrajinských uprchlíků českou veřejností a důraz na oboustranný přínos integrace.

Běh Univerzity Pardubice pomůže hospicové péči
5. října 2022 Benefiční akce

Běh Univerzity Pardubice pomůže hospicové péči

Běh Univerzity Pardubice bude i letos pomáhat pohybem. Amatérští běžci každého věku nebo fanoušci cyklistiky a koloběžek mají tradičně šanci v sobotu 8. října vyrazit na trať a společně pomocí charitativní sbírky podpořit domácí hospicovou péči. Loni se do akce zapojilo 400 lidí.

Pouť lidí dobré vůle – 30 let s Oblastní charitou Pardubice na společné cestě
4. října 2022 Benefiční akce

Pouť lidí dobré vůle – 30 let s Oblastní charitou Pardubice na společné cestě

V sobotu 1. října na čtvrtý ročník charitní Poutě lidí dobré vůle za umírající, trpící a nemocné opět vyrazili pěší a cyklističtí poutníci z Pardubic a Chrudimi. Pro ty, kteří by náročnou cestu nezvládli, byl vypraven také speciální autobus do poutního chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži, kde mohli poutníci a návštěvníci mše svaté prostřednictvím lístků odevzdat Boží milosti své individuální prosby za zdraví svých blízkých či poděkovat za péči charitních sester, pečovatelek, lékařů a sociálních pracovníků. 

Beseda o prvních dnech války v Kyjevě
22. září 2022 Integrační centrum pro cizince Hradec Králové

Beseda o prvních dnech války v Kyjevě

Letošní Dny ukrajinské kultury v Hradci Králové nabízí program až do půlky října. Aktuálně vás zveme do Muzea východních Čech na páteční besedu se spisovatelkou a novinářkou Allou Větrovcovou, která bude vyprávět o prvních dnech války v Kyjevě (23. září od 17 hodin). Novinářka ukrajinského původu je očitou svědkyní vojenských událostí v hlavní metropoli Ukrajiny. 

Podpora domácí hospicové péče
12. září 2022 Domácí hospic

Podpora domácí hospicové péče

Podporu Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadačního fondu TESCO v programu Vy rozhodujete my pomáháme jsme využili k podpoře mobility domácí hospicové péče.

Oslavte s námi DEN CHARITY a naše kulatiny!
9. září 2022 Diecézní katolická charita Hradec Králové

Oslavte s námi DEN CHARITY a naše kulatiny!

Neuvěřitelných 100 let pomoci si letos připomíná Charita Česká republika a oslavy těchto významných kulatin vyvrcholí právě podzimní kampaní DEN CHARITY v celém Česku. Diecézní charita Hradec Králové a mnohé naše regionální Charity k tomu ještě slaví 30 let od svého založení, a tak se lidé mohou těšit na mimořádně bohatý program - koncerty, divadlo, dny otevřených dveří, výstavy, pěší a cyklo pouť, benefiční běhy, bylinkobraní a další zajímavé akce pro celé rodiny. Přijďte se podívat!

Díky Nadačnímu fondu ŠKODA AUTO novým vozem za pacienty domácího hospice
9. září 2022 Domácí hospic

Díky Nadačnímu fondu ŠKODA AUTO novým vozem za pacienty domácího hospice

Děkujeme za podporu Nadačnímu fondu ŠKODA AUTO za podporu Domácího hospice Andělů strážných při poskytování domácí hospicové péče v okrese Rychnov nad Kněžnou. Díky této podpoře jsme mohli obnovit vozový park koupí nového vozu.

Na Den Charity na pouť do Luže, do rodinných center a pobytových odlehčovacích služeb
8. září 2022 Benefiční akce

Na Den Charity na pouť do Luže, do rodinných center a pobytových odlehčovacích služeb

Den Charity, celorepubliková akce pořádaná Charitou Česká republika u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly, patrona charitních zařízení, je každoroční oslavou péče o potřebné, sounáležitosti s bližními i oslavou práce pečovatelek, sester, sociálních pracovníků a dalších zaměstnanců Charity.

Setkání blízkých 2022
8. září 2022 Domácí hospic

Setkání blízkých 2022

V pátek 2. 9. 2022 se konalo Setkání s pozůstalými rodinami na středisku ambulantních odlehčovacích služeb Červánky v Mikulovicích.

Pouť lidí dobré vůle, oslavy 30 let pardubické Charity * 1. října
6. září 2022 Benefiční akce

Pouť lidí dobré vůle, oslavy 30 let pardubické Charity * 1. října

Oblastní charita Pardubice srdečně zve na pěší a cyklistickou Pouť lidí dobré vůle za umírající, nemocné a trpící do poutního chrámu Panny Marie Pomocné na Chlumku v Luži 1. října. Pro zájemce bude též vypraven autobus z Pardubic a Chrudimi. 

Hradecké Dny ukrajinské kultury vyvrcholí koncertem Vděčná srdce v Jiráskových sadech
5. září 2022 Integrační centrum pro cizince Hradec Králové

Hradecké Dny ukrajinské kultury vyvrcholí koncertem Vděčná srdce v Jiráskových sadech

Umělecké workshopy, besedy, koncerty, taneční vystoupení a další program pro celé rodiny nabízí letošní Dny ukrajinské kultury v Hradci Králové od začátku září až do 18. října. Všichni jsou zváni především na koncert Vděčná srdce, který se uskuteční v sobotu 10. září od 16 hodin v Jiráskových sadech. Návštěvníky čeká přehlídka ukrajinského folklóru a výtvarného umění. Ukrajinské písně zazpívá také český písničkář Pavel Helan. Dále v programu vystoupí taneční skupina Flamenco La Passión, pro děti jsou připraveny workshopy a soutěže. Vstup je volný. Akci pořádá Regionální ukrajinský spolek ve východních Čechách a Integrační centrum pro cizince Diecézní charity Hradec Králové pod záštitou hradeckého primátora prof. Alexandra Hrabálka.

Nadace Olgy Havlové a charita pomáhají romským rodinám v Luži
31. srpna 2022 Rodinná centra

Nadace Olgy Havlové a charita pomáhají romským rodinám v Luži

Oblastní charita Pardubce děkuje Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové za podporu projektu
Pomoc romským rodinám v Luži.