Domácí zdravotní péče

sbírkové konto 2401067811/2010 Fiobanka, a. s.eva obvazuje do kruhu

Zdravotní sestry Oblastní charity Pardubice se o pacienty v domácím prostředí starají od roku 1992.

Dobře fungující domácí zdravotní péče:

  • psychická pohoda v domácím prostředí zlepšuje fyzické zdraví
  • šetří kapacity zdravotnických  zařízení pro náročnější případy
  • je levnější než stejná péče ve zdravotnických zařízeních

Veřejná sbírka „K zajištění a rozvoji zdravotních služeb“  pomůže například při  pořízení koncentrátorů kyslíku, odsávaček, dávkovačů infuzí, polohovacích lůžek či ochranných pomůcek.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat…

Osvědčení o přijetí oznámení o konání veřejné sbírky

Vojtěch Gottwald

Tel.: 733 161 618
fundraiser, péče o dárce