Veletrh  sociálních služeb 2017


Oblastní charita Pardubice představila své služby na Veletrhu sociálních služeb pořádaném 16.8.2017 na pardubickém zámku. Sociální pracovnice ze Střediska služeb pro rodiny s dětmi si připravily
soutěže pro nejmenší, spolu s pracovnicemi Charitní pečovatelské služby nabízely informace o
charitních službách. Návštěvníci si také mohli vyzkoušet kompenzační pomůcky pro klienty s
pohybovým omezením.

Banner Podpořte nás
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS