Rocková hudba zněla v kostele na oslavách 25 let Oblastní charity Pardubice

Pardubice  - Oblastní charita Pardubice oslavovala 25 let své existence. Ve čtvrtek 24.10. v kostele sv. Bartoloměje byla sloužena Mše svatá, kterou celebroval prezident Diecézní katolické charity Hradec Králové Mons. Josef Suchár, doprovod zajistila rocková skupina Smile Back.  Zasloužilí zaměstnanci převzali ocenění z rukou ředitelky OCH Pardubice Mgr. Marie Hubálkové,  vicehejtmana Pardubického kraje Ing. Romana Línka, MBA  a ředitele DKCH Hradec Králové RNDr. Jiřího Stejskala.  

Oslava pokračovala v Domě techniky milým setkáním všech dobrých lidí, kteří se zasloužili o to, že Oblastní charita Pardubice, jako důležitý poskytovatel sociálních a zdravotních služeb může pomáhat tisícům klientů.

Tříkrálová sbírka 2019
Banner Podpořte nás
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS