Pomoc romským rodinám v RC DaR Luže

Pomoc romským rodinám v RC DaR Luže

(Luže) - O úspěšnosti programu vzdělávání a osvojení si praktických dovedností zdejší romské komunity svědčí vysoká účast a zájem o přednášky a kurzy, například: Rodina a komunita, vztahy mezi generacemi a s lidmi v okolí, Moje životní dráha, co umím a co mohu dokázat, Jak najít práci, napsat životopis a uspět u přijímacího pohovoru, Co je důležité pro dosažení úspěchu ve škole a další z oblasti zdravovědy či práva.

V praktickém kurzu šití se zájemci učí šít potřeby pro domácnost. Pro velký zájem byl kurz rozšířen, pod vedením dvou lektorek se zde schází více než 10 žen a mnoho dětí.

Komunitní pracovník pan Ivan Červeňák nabízí romským dětem smysluplné trávení volného času, dohlíží na školní docházku, pomáhá spolu  s pedagogickým pracovníkem Mgr. Čapkem dětem s domácími úkoly.

Aktivita je podpořena z dotačního programu Úřadu vlády ČR Pomoc romským rodinám. Činnost dále celoročně podporuje MPSV, Oblastní charita Pardubice, Město Luže a Pardubický kraj.

Tříkrálová sbírka 2019
Banner Podpořte nás
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS