Oslava 25 let Oblastní charity Pardubice

Začátky pardubické charity v devadesátých letech byly neseny nadšením a obětavostí tehdejších zaměstnanců a dobrovolníků. Od doby, kdy sestry a pečovatelky po Pardubicích chodily pěšky, jezdily hromadnou dopravou či se střídaly o  dvě jízdní kola zaparkovaná na  pardubické faře, se mnohé změnilo. 

Ze skromných začátků, kdy v Pardubicích existovala jedna služba ošetřovatelská a jedna sociální, vyrostla Oblastní charita Pardubice v jednoho z nejdůležitějších poskytovatelů sociálních a zdravotnických služeb na Pardubicku. Rádi bychom poděkovali všem dobrým lidem, kteří darovali kus sebe a zasloužili se o to, že můžeme dál pokračovat ve společném díle, které se započalo již před čtvrt stoletím.

Ve čtvrtek 26. října proběhne oslava 25 let existence Oblastní charity Pardubice. V úvodu bude od 16:30 sloužena Mše svatá v kostele svatého Bartoloměje, kterou bude celebrovat prezident Diecézní charity Hradec Králové Mons. Josef Suchár a hudební doprovod zajistí křesťanská pop rocková kapela Smile Back z Letohradu.

Tříkrálová sbírka 2019
Banner Podpořte nás
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS