Münsterschwarzach 2013

Oblastní charita Pardubice podporuje již několik let misijní činnost benediktýnského opatství Münsterschwarzach v Německu. Podpora spočívá ve sběru použitých známek získaných od různých dárců z celé ČR, které jsou dobrovolníky zpracovávány a tříděny podle daných kritérií a předávány mnichům. Ti je pak prodávají a ze získaných financí podporují misijní činnost především v Africe. Letos v červnu jsme převáželi do Bavorska další zásilku známek - tentokrát vážila rovných 90 kg!

Klášter a jeho okolí však slouží nejen mnichům, součástí jsou i prostory s ubytováním pro veřejnost. Vítán je každý, kdo se touží na chvíli zastavit, utéct před shonem dnešního světa nebo starostmi všedních dní, a spočinout v tichu a klidu tohoto nádherného místa. V obchůdcích patřících ke klášteru nabízejí benediktýni domácí sýry, pečivo, bylinkové oleje apod. vlastní výroby a také různé výrobky na podporu misií.

Celý článek o návštěvě kláštera a o misiích naleznete zde

Tříkrálová sbírka 2019
Banner Podpořte nás
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS