Benediktýnské misie

Oblastní charita Pardubice podporuje již několik let misijní činnost benediktýnského opatství Münsterschwarzach v Německu. Podpora spočívá ve sběru použitých známek získaných od různých dárců z celé ČR, které jsou dobrovolníky zpracovávány a tříděny podle daných kritérií a předávány mnichům. Ti je pak prodávají a ze získaných financí podporují misijní činnost především v Africe.

Při poslední návštěvě kláštera v červnu 2013 jsme kromě zajímavých informací z misií získali také několik fotografií, o které bychom se s Vámi chtěli podělit. Člověk nemusí být zrovna cestovatelem a mít velké množství peněz, aby mohl pomáhat, důležitá je dobrá vůle a ochota pomoci. Mnohdy stačí "jen" naše modlitby...

Celý článek o návštěvě kláštera a o misiích nalezete zde

Tříkrálová sbírka 2019
Banner Podpořte nás
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS