Adventní věnce 2017

Světlo adventních věnců pro Domácí hospicovou péči

(Pardubice) –  Až 80 procent lidí si přeje odejít z tohoto světa doma v kruhu nejbližších. Oblastní charita v rámci Zdravotní a hospicové služby poskytuje podporu rodinám, které chtějí pečovat a být se svými blízkými až do konce. Služba je částečně hrazena zdravotními pojišťovnami. Tam, kde peníze nestačí, nastupují dárci.

I letos charita pořádala benefiční akci Adventní věnce pro domácí hospicovou péči. Ze srdce děkujeme všem, kteří věnce vyráběli, prodávali, kupovali, přispěli do sbírkové pokladničky, nebo tuto péči podpořili darem.Výtěžek z prodeje adventních věnců činil 95 721 Kč, nad tuto částku navíc díky drobným i velkorysým dárcům bude domácí hospic podpořen dalšími více než čtyřiceti tisíci korunami.

Tříkrálová sbírka 2019
Banner Podpořte nás
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS