Profesionální pečovatelé

 

Ke dni 29. 2. 2012 došlo k ukončení evropského projektu Profesionální pečovatelé spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci operačního programu OP Lidské zdroje a zaměstnanost č. CZ.1.04 - Mezinárodní spolupráce, na němž se Oblastní charita Pardubice podílela jako spolupracující organizace. Realizátorem projektu, který trval více než rok, byla Diecézní charita Hradec Králové. V rámci projektu se podařilo natočit instruktážní DVD, kde je podrobně znázorněna péče o ležícího pacienta (fyzická manipulace – např. polohování apod.). DVD je určeno na pomoc pečujícím rodinám.

DVD je v upravené podobě ke shlédnutí zde.

 

Doba realizace: 1. 11. 2010 - 29. 2. 2012

Realizátor: Diecézní katolická charita Hradec Králové

Náklady projektu: 2 567 783,37 Kč

Kontaktní osoba (manažer projektu): ing. Zdenka Kumstýřová, charita.prelouc@gmail.com, 731 402 371

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci operačního programu OP Lidské zdroje a zaměstnanost č. CZ.1.04 - Mezinárodní spolupráce.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na přenos inovací německého partnera, především Modelu plánování péče o seniory dle Moniky Krohwinkel, na cílové skupiny v ČR.

Cílem projektu je na seminářích přenést know-how jednotlivých partnerů, na základě sdílení zkušeností vytvořit chybějící výukové materiály, přenést zahraniční metodiku do ČR, proškolit cílovou skupinu a systematizovat vzdělávání v této oblasti.

Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace cyklu vzdělávacích akcí: seminář na Slovensku, seminář v Německu a v Česku a dále zpracováním výstupů akcí do odborných textů, metodických výukových materiálů a instruktážního DVD.

Cílové skupiny

 • Nestátní neziskové organizace
 • Ženy v předdůchodovém věku
 • Fyzické osoby starší 50 let
 • Ženy s malými dětmi (do 15 let věku)
 • Osoby pečující o osobu blízkou
 • Osoby pečující o závislého člena rodiny

Průběh projektu

 • 1. seminář Slovensko (03/2011), u partnera projektu Slovenské katolické charity (SKCH), doba trvání 3 dny, počet účastníků: 23. Zaměřen na Kvalitu sociálních služeb. Určen pro ředitele a střední management charit z ČR a partnery projektu.
 • 2. seminář Německo (04/2011), Diecézní charita Würzburg (DCW), doba trvání 3 dny, počet účastníků: 18. Zaměřen na křesťanské prvky managementu. Určen pro ředitele a střední management charit a pro zástupce partnerů.
 • 3. seminář Litomyšl (10/2011), doba trvání 3 dny, účastníci po celé 3 dny 23, jen 3. den 30 (pečovatelky a pečující rodiny), celkem za 3 dny 53 účastníků. Zaměřen na přenos Modelu plánování péče o seniory dle Moniky Krohwinkel.

Partneři projektu

 • Diecézní katolická charita Hradec Králové
 • Caritas – Vyšší odborná škola sociální Olomouc
 • Slovenská katolická charita Bratislava
 • Diecézní charita Würzburg