Projekt MATAPE do světa

 

  • Číslo projektu: 2014-1-CZ01-KA104-000542

  • Období realizace: od 07/2014 do 06/2015

Hlavní myšlenkou tohoto projektu financovaného z Erasmu+ KA1, který probíhal v období od července 2014 do června 2015, bylo umožnit  týmu zaměstnanců Oblastní charity Pardubice navázání spolupráce se zahraničními vzdělávacími organizacemi. Čtyři členové realizačního týmu uskutečnili zahraniční cesty do evropských zemí s cílem studovat v Bruselu evropské dotačních zdroje, prezentovat projekt MAMI, TATI, PEČUJ, PRACUJ na mezinárodní konferenci ICERI ve španělské Seville a získat inspiraci z oblasti vzdělávání dospělých na Kypru. Výsledkem této intenzivní roční práce byly čtyři podané mezinárodní projektové žádosti, kde byla Oblastní charita Pardubice dvakrát v roli realizátora a dvakrát v roli projektového partnera.

Vladimíra Krejčíková Tel.: 603 566 141
krejcikova.zenypro554/554gmail.com koordinátorka projektu ŽenyPRO