Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Návštěva Apolenky

20. února 2013 navštívili klienti odlehčovacích služeb Červánky v Třebosicích statek občanského sdružení Apolenka ve Spojile, které pomáhá osobám s postižením. Kromě představení zařízení si zaměstnanci Apolenky připravili pro naše klienty program zaměřený na procvičování smyslového vnímání a jemné motoriky. Po tomto programu následovalo "představení" některých zvířat a prohlídka stájí a areálu Apolenky.

       

Charita chystá pro věřící akci Postní almužna

K postní době již tradičně patří duchovně-formační akce Postní almužna. Během tohoto období mají věřící v ČR opět možnost návratu ke starobylé tradici – almužně. Takto získaný finanční obnos pak pomůže lidem v nouzi v daném místě.

Charita ČR má nového ředitele

Novým ředitelem Charity ČR je od 1. února 2013 Lukáš Curylo, který je současně ředitelem Diecézní charity ostravsko-opavské. Ve funkci ředitele Charity ČR vystřídal Oldřicha Haičmana, kterému k 31. lednu 2013 skončil jeho mandát.  

Tříkrálová sbírka hlásí rekord: 76,97milionů Kč

Sčítání celostatních výsledků Tříkrálové sbírky 2013 dospělo do finále. Dárci přispěli částkou o 1,7 milionu Kč vyšší než vloni. Výnos sbírky je tak nejvyšší v její dosavadní třináctileté historii. Získané prostředky podpoří desítky charitních projektů v ČR, část pomůže i v zahraničí.

Třináctá Tříkrálová sbírka vynesla rekordních 10,8 miliónů korun

Tříkrálová sbírka 2013 vynesla v královéhradecké diecézi rekordní částku přes 10,8 mil. Kč. V krajských městech Hradci Králové a okolí darovali lidé do pokladniček 455 586 Kč*, v Pardubicích a okolí 680 247 Kč*. Darované peníze budou pomáhat nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným u nás i v zahraničí. Část výtěžku sbírky věnují naše Charity na výstavbu vodárny v indickém Nirmal Nagar, rozvojový projekt Adopce na dálku®. Děkujeme všem dárcům, že i v této nelehké době myslí na potřebné a nemocné, kterým Charity pomáhají.

Tříkrálová sbírka 2013

Více jak 200 skupinek tří králů procházelo 5. - 11. ledna 2013 Pardubicemi, Holicemi, Chrastí, Luží a jejich okolními obcemi, kam přicházely s přáním štěstí, zdraví a pokoje v roce 2013. I v letošním roce byli dárci velice štědří. Celkem sbírka vynesla neuvěřitelných

680 247,- Kč, což je téměř o 38 000,- Kč více než v loňském roce.

Výsledky v jednotlivých obcích naleznete zde: Výsledky Tříkrálové sbírky 2013.pdf

Nejvíce vybrala skupinka pana Makucha, která sbírala do 19 pokladniček a vybrala v Pardubicích neuvěřitelných 54 473 Kč!

Všem dobrovolníkům i dárcům patří náš upřímný dík!

 

Poděkování ředitele Charity ČR

Všem dobrovolníkům a dárcům Tříkrálové sbírky 2013 děkujeme, že nám pomáhají pomáhat.

Po Novém roce vycházejí do ulic tříkráloví koledníci

Po Novém roce tradičně vycházejí do ulic tříkráloví koledníci, aby přinesli lidem radostné poselství Vánoc a přitom poprosili o dar na pomoc lidem v nouzi. Dobročinnou Tříkrálovou sbírku pořádá Charita ČR celostátně již potřinácté. Koledníky se zapečetěnými pokladničkami budou lidé potkávat nejvíce kolem 6. 1. V Hradci Králové požehná koledníkům na cestu pomocný biskup Mons. Josef Kajnek 9. 1. v 8h v katedrále Sv. Ducha, v Pardubicích 6. 1. v 15h na Perštýnském nám. za přítomnosti primátorky MUDr. Štěpánky Fraňkové a 1. krajského náměstka ing. Romana Línka. V Hradci Králové a okolí sbírku doprovází Soutěž o nejhezčí tříkrálový kostým.

Banner Podpořte nás
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS