Den rodiny - Záchrana lidského života

MC DaR Luže srdečně zve v neděli 18.9.2011 od 14:00 hodin na akci Den rodiny - Záchrana lidského života. Pro dospělé je na programu zajímavá přednáška o záchraně lidského života i praktický nácvik. Hlídání dětí je během programu zajištěno. Bližší informace získáte zde

Holoubek se prezentuje

V pátek 2.9. prezentovaly maminky z RVC Holoubek svoji činnost a činnost OCHP na akci Konec prázdnin s fotbalovou parádou. Této akce se zúčastnilo 2,4 tisíce lidí  z Holicka, z toho ca. 700 dětí. Maminky pro děti připravily tři stanoviště (Montessori, puzzle a malování na obličej). S novým školním rokem se opět v RVC nabízí pravidelný program. Pro děti jsou na zahradě centra připravena nová houpadla, horolezecká stěna a skluzavka.

RVC Holoubek

program na týden 5. 9.-9. 9. 2011

Charita ČR vyhlašuje sbírku na pomoc Somálsku a Etiopii

Somálsko se ocitlo na pokraji hladomoru. Tisíce lidí putují vyprahlou krajinou do uprchlických táborů v Keni či Etiopii. Podobně dramatická situace je v sousední Etiopii. Do pomoci postiženým oblastem se již zapojily jednotlivé národní Charity ve světě. Charita ČR vyhlašuje finanční sbírku a věnuje částku 5000 € ze svého krizového fondu. Celá tisková zpráva

Sbírkový účet Charity ČR:

55660022/0800, u České spořitelny, a.s., variabilní symboly - Etiopie: 146 a Somálsko: 103.

Pobytové odlehčovací zařízení "Červánky" nabízí!

Od 1.7.2011 nabízíme v zařízení Červánky v Třebosicích krátkodobou (max. 3 měsíce) pobytovou odlehčovací službu domácího typu pro seniory v době, kdy se o ně nemůže postarat rodina. Cena pobytu za den činí 180,- Kč, celodenní strava 150,- Kč. Bližší informace získáte u Martiny Matysové: tel.: 466 970 227, 775 296 833 i zde

Slavnostní otevření pobytového zařízení

Ve středu 29.6.2011 slavnostně otevřela OCHPA za přítomnosti prezidenta Diecézní charity Hradec Králové Mons. J. Suchára, ředitelky OCHPA M. Hubálkové, starostky obce Třebosic p. Stejskalové a mnoha hostů nové zařízení - Pobytové odlehčovací zařízení Červánky v Třebosicích. Své klienty zařízení přivítalo již 1.července. Bližší informace a kontakty k tomuto zařízení naleznete zde.

Brýle pro misie

10. května 2011 odeslala OCHPA další zásilku darovaných brýlí do misijní stanice ve Středoafrické republice. Brýle je možné sbírat a zasílat i nadále. Naléhavě však prosíme všechny dárce, aby u odevzdaných brýlí vždy uváděli počet dioptrií! Protože náklady spojené se zasíláním brýlí do afrických zemí jsou poměrně vysoké, budeme rádi za jakoukoli finanční podporu. Dárcům vystavíme darovací smlouvu.

Účast Charity na Multikulturním týdnu 2011

V Pardubicích se na přelomu dubna a května uskutečnil druhý ročník Multikulturního týdne 2011, jehož hlavními organizátory byli Centrum na podporu integrace cizinců, Správa uprchlických zařízení MV ČR, Město Pardubice, Europe Direct a Foxconn CZ, který nabídl na mnoha místech ve městě bohatý kulturní, společenský a sportovní program. V letošním ročníku se se svojí účastí zapojilo i Dobrovolnické centrum Oblastní charity Pardubice, které podpořilo projekt Diecézní charity Hradce Králové a připravilo ve vzájemné spolupráci charit sérii přednášek o „ Indii – zemi plné kontrastů“ pro školy a veřejnost, které proběhly 3. 5. 2011.                                                                                                    

Zároveň vytvořila OCHPA i sportovní tým basketbalistů složený z řad dobrovolníků a vedený Pavlem Krátkým. Ti přišli podpořit sportovní klání mezinárodních týmů do Sokolovny          v Pardubicích v sobotu 30. 4. 2011 a společným úsilím získali  1. místo!         Mezi další akce Multikulturního týden, kterých se OCHPA rovněž zúčastnila, patřila akce Na jedné lodi, Mezinárodní den tance, multikulturní jarmark na Pernštýnském náměstí atd. 

Před zahájení Multikulturního týdne proběhla již v březnu v informačním středisku Region Tourism Pardubice výstava fotografií o kontrastech života v Indii a oblíbeném projektu Adopce na dálku®, který realizovala Diecézní charita Hradec Králové ve spolupráci s Dobrovolnickým centem Oblastní charity Pardubice a Obchodní akademií Pardubice. Její studenti a učitelé finančně podporují dvě chudé indické děti v jejich vzdělávání.

 

Závěrečnou tečku za Multikulturním týdnem udělají pořadatelé v 2. polovině května koncertem uruguyského kytarového DUA UMBRAL, který se koná 19. 5. 2011 od 18:00 h. na zámku v Pardubicích.

Fotografie z multikulturního týdne si můžete prohlédnout zde:

Byli jsme na výletě aneb cesta na Kunětickou horu

Byl to den zlatý a bílý jako nevěsta, ozářený sluncem a provoněný kvetoucími stromy. Auty jsme vyjeli až na nádvoří Kunětické hory – hradu, který vlastně nikdy nebyl dobyt, až jako pustý vypálen švédskými vojsky v 16. století. Tyto a další historické zajímavosti nám vyprávěl průvodce na vnitřním nádvoří dnes již zrekonstruovaného hradu. Upozornil nás na unikátní „sklípkovou klenbu“ v rytířském sálu a mimo jiné i na místní atrakci – velkého draka z papíru, který také patří k pohádkovému prostředí hradu. Hromadně jsme se vyfotili a pomalu došli zpět na vnitřní nádvoří, kde parkovala naše auta. V dobré náladě jsme vyrazili na oběd do penzionu „Pluto“ v Srchu. Každý si mohl objednat jídlo podle své chuti. Dobrou náladu nám nic nezkazilo a tak jsme kolem třetí opět nasedli do aut a odjeli domů. Už teď se těšíme na další výlet.

Výlet na Kunětickou horu proběhl dne 20. dubna 2011 a zúčastnilo se ho 14 klientů a 7 zaměstnanců. 

Fotografie z výletu si můžete prohlédnout zde:

Aktuální ceníky platné od 1. 5. 2011

Vzhledem k stále rostoucím cenám pohonných hmot přistoupila Oblastní charita Pardubice ke zvýšení cen za dopravu. Od roku 2008 jsme se snažili udržet ceny ve stejné výši. Nyní po 3 letech, kdy během 1 roku vzrostla cena benzínu o téměř 10,- Kč/l, je toto zvýšení cen nevyhnutelné. Klientům bude za 1 km dopravy účtováno 9,- Kč.

 

Ceníky platné od 1. 5. 2011 naleznete u každé služby na www.pardubice.charita.cz/nase-sluzby/

 

Banner Podpořte nás
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS