Postní almužna v pardubickém vikariátu

Postní doba je obdobím přípravy na co nejplnější prožití událostí Velikonoc. V tomto období obzvláště prohlubujeme svůj vztah k Bohu, bližním a k sobě samému skrze modlitbu, půst a konání dobrých skutků.

Postní almužna je výrazem našeho odhodlání měnit sami sebe prostřednictvím pomoci druhým. Je mnoho možností, jak se můžeme zříci něčeho, pro nás příjemného, ve prospěch druhých. Ke staré tradici Církve patří sbírky pro chudé z toho, co jsme si sami odřekli.

Skládací papírová schránka – „postnička“ může pomoci v tomto úsilí duchovní obnovy a k uložení peněz, které jsme svým sebezáporem ušetřili. V Pardubickém vikariátu je možné si ji vyzvednout v kostele nebo na faře na Popeleční středu nebo o 1. neděli postní. Doporučuje se vložit do ní svou „almužnu“, po úvaze a zhodnocení každého dne, nakolik jsme byli ve svém postním snažení úspěšní. Je mnoho způsobů, jak se uskromnit ve svých potřebách a prospět tím nejenom druhým, ale také sami sobě.

Dle pokynů kněze ve farnosti pak o Velikonocích přinesete Vaši postničku do kostela, kde ji odevzdáte na určené místo. Na její spodní stranu můžete napsat jak nebo ve prospěch koho, by se mohla Vaše almužna použít. Peníze budou použity na některý konkrétní charitativní úmysl realizovaný farností nebo ve spolupráci s Charitou, či na obecnou podporu charitního díla Církve.

Pastorační rada pardubické farnosti využila možnosti nabídnuté královéhradeckým biskupstvím a na základě hlasování rozhodla takto:

50% - pro fond pro sanaci rodin v nouzi (zajišťuje Charita)

25% - podporu mládeže farnosti

25% - pro křesťanskou školu NOE v Pardubicích

Ještě jedno ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou

Tento týden obdržela ředitelka OCHP následující dopis od seniorů ze Seniorcentra v Moravanech, jehož obsah nás velmi potěšil, a proto se o něho chceme podělit s ostatními.

Vážená paní ředitelko

Vánoční svátky skončily a jako poslední poslové přicházejí z dalekých krajů tři králové, aby se poklonili Ježíškovi a cestou se zastavili u dobrých lidí a přáli jim štěstí, zdraví, dlouhá léta.

I k nám přišli, však jsme je už očekávali. Moc se nám líbili a shodli jsme se na tom, že to byli letošní nejkrásnější králové. Díky vám, králové, hlavně díky našim chariťačkám, jak jim my staří říkáme. Stačí jen málo a hned je náš život krásnější. Díky,

Senioři z moravanského Seniorcentra

Tříkrálová sbírka v Pardubicích zahájena

V úterý 3. ledna začala v Pardubicích již po dvanácté Tříkrálová sbírka, kterou zaštítila jak primátorka města Pardubic MUDr. Štěpánka Fraňková, tak náměstek hejtmana Pardubického kraje ing. Roman Línek. Oblastní charita Pardubice ji již tradičně slavnostně zahájila na Pernštýnském náměstí, kde koledující pozdravil ing. Roman Línek, František Brendl a Mgr. Marie Hubálková, ředitelka OCHP. Mons. Josef Kajnek, světící biskup Královehradecké diecéze, malým koledníkům požehnal. Celé zahájení hudebně doprovázel žákovský pěvecký sbor Pranímek ze ZŠ Polabiny 2, jehož sbormistryní je Mgr. Eva Fričlová. Tříkrálové koledování bude v Pardubicích a okolí probíhat až do neděle 8. ledna. Do neděle je také možné navštívit i doprovodný program v Domě techniky v Pardubicích.

Program MC DaR na prosinec

Maminky z rodinného centra DaR připravily na prosinec kromě pravidelného programu následující mimořádné akce:

Středa 7.12. v rámci Večerů pod lampou od 18:00 h. – kosmetika Oriflame (novinky, líčení, typizace pleti, možnost nákupu vánočních dárků)
Sobota 10.12. od 15:00 h. – sobotní tvořivé dílny: Dárečkování pro školní děti (výroba – šití vánočních dárečků)
Středa 14.12. v rámci Večerů pod lampou od 18:00 h. - Hudba jako nástroj sebepoznání a léčení + zhruba hodinová hluboká relaxace doplněná besedou o působení zvuků na náš organismus.
Sobota 31.12. od 17:00 h. – dětská oslava Silvestra – s sebou dobrůtky, prskavky, frkačky a vše, co máte na Silvestra rádi.

 

RVC Holoubek a Chlapecký sbor BONIFANTES - VÁNOČNÍ POHÁDKA

Srdečně Vás zveme v pondělí 28. 11. 2011 od 17 hodin na hudební představení VÁNOČNÍ POHÁDKA. Účinkuje přípravné oddělení Chlapeckého sboru a Základní školy BONIFANTES. Představení je určení všem věkovým skupinám. Vstupné dobrovolné. Těšíme se s Vámi naviděnou v RVC Holoubek Holice.

 

více informací na Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek

leták ke stažení zde

Benefiční výroba a prodej adventních věnců

Oblastní charita Pardubice (OCHP) pořádá 1. ročník výroby a prodeje adventních věnců. Tato akce je primárně postavena na práci dobrovolníků, kteří pod dohledem koordinátora vyrábí věnce či se jinak spolupodílí na této akci.

Výtěžek z benefičního prodeje těchto věnců je určen na charitativní účely (50 % na podporu soc. služeb Oblastní charity Pardubice; 25 % adopce na dálku, Indie, Diecézní charita Hradec Králové; 25 % podpora sirotčince Ulánbátar, Mongolsko, Charita ČR).

Věnce jsou vyrobeny z přírodních materiálů (ø věnce je 35 cm, jedlové či jiné chvojí, svíčky ze včelího vosku). Bližší informace zde:

SOUTĚŽ TŘÍ KRÁLŮ A DOBROVOLNÍKŮ

Oblastní charita Pardubice vyhlašuje 2. ročník výtvarné soutěže k Tříkrálové sbírce 2012.

Den pro Charitu s Českou spořitelnou v RVC Holoubek

V úterý  20. 9. 2011 proběhne v RVC Holoubek Den pro Charitu s Českou spořitelnou. 12 dobrovolníků z Pojišťovny České spořitelny a.s. nám pomohou upravit zahradu, dětské hřiště a část vnitřních prostor. Návštěvníky centra proto prosíme za pochopení, protože tento den bude v centru hlučnějí. Pravidelný HUDEBNĚ POHYBOVÝ PROGRAM proběhne bez narušení. Děkujeme:-) realizační tým RVC Holoubek.

ZRUŠENA KONVERZACE AJ pro dospělé

Bohužel Vám musíme oznámit, že anglická konverzace v RVC Holoubek v současné době nebude probíhat z důvodu finančních požadavků lektora, které jako nekomerční rodinné centrum nejsme schopni akceptovat. Děkujeme za pochopeni realizační tým RVC Holoubek.

Setkání klientů OCHP v moravanském Seniorcentru

Stejně jako v loňském roce i letos uspořádali zaměstnanci OCHP ze středisek Holice a Moravany setkání svých klientů. To se uskutečnilo v pátek 9. září v Seniorcentru v Moravanechvíce.

Banner Podpořte nás
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS