Konec prázdnin s Arabelou

RVC Holoubek vás srdečně zve v sobotu 1. 9. 2012 od 10:00 hodin na II. ročník Dětského dne KONEC PRÁZDNIN s Arabelou a známými osobnostmi. Na stanovišti Holoubka jsme pro vás připravili montessori aktivity, skládání puzzlí a malování na obličej. Program Dětského dne viz plakát. Akci pořádá SK Holice a Strana soukromníků ČR pod záštitou města Holice.

Sběr nábytku pro sociálně slabé

Již řadu let organizuje Oblastní charita Pardubice (OCHPA) s Diakonií Broumov sběr šatstva pro potřebné. OCHPA dále ve spolupráci s odborem soc. věcí Magistrátu města Pardubic provozuje ve svém středisku v Třebosicích humanitární šatník. Oblečení z tohoto šatníku je určeno všem potřebným, nejen klientům Charity. Tuto službu přivítaly i jiné organizace, které rovněž pracují se sociálně slabými (zařízení pro matky s dětmi, nemocnice, zařízení pro lidi bez domova, věznice apod.)

Pracovníci OCHPA však pracují i se sociálně slabými lidmi a rodinami. Ti nepotřebují zajistit jen oblečení, ale často potřebují vybavit domácnost základním nábytkem.  Z tohoto důvodu navázala OCHPA spolupráci se Službami města Pardubic a.s., s cílem pomoci potřebným spoluobčanům. Služby města Pardubic a.s. na separačním dvoře v Dražkovicích zajistily zvláštní uzavřený kontejner, do kterého mohou lidé věnovat starší nepotřebný nábytek, který by však ještě mohli využít potřební. Otevírací doba separačního dvora je v pracovní dny od 6.30 do 15.00 h., ve středu do 17.00 h. Snahou je pomoci sociálně slabým a zároveň zlepšovat životní prostředí omezováním vzniku odpadů.

Letní opékání v Třebosicích

Léto je časem výletů, cestování, poznávání nových míst a lidí, koupání a opékání. Krásné, slunečné dny prvních prázdninových dní lákaly každého ven. Nejinak tomu bylo u klientů v našem zařízení Červánky v Třebosicích. Zaměstnanci připravili pro ně a děti z lesní školky Za bukem, která má v tomto zařízení své malé zázemí, společné opékání vuřtů na zahradě, které se uskutečnilo 10. července. Akce se všem přítomným velmi líbila a pro klienty, především pobytového zařízení, znamenala zpříjemnění pobytu mimo svůj domov.

Výroční zpráva 2011

Oblastní charita Pardubice vydala výroční zprávu za rok 2011. Zájemci si ji mohou prohlédnout zde Výroční zpráva 2011.pdf

Upřesnění zprávy z tisku

Dne 6. června 2012 vyšla v MF Dnes zpráva o obtížích svitavské respitní péče. Mylně je zde uvedeno, že se jedná o jedinou odlehčovací službu v Pardubickém kraji. Klientům jsou k dispozici např. charitní zařízení Světlanka ve Svitavách, litomyšlská odlehčovací služba Respitní péče Jindra nebo odlehčovací zařízení Červánky v Třebosicích.

UPŘESNĚNÍ ZPRÁVY Z TISKU

Dne 6. června 2012 vyšla v MF Dnes zpráva o obtížích svitavské respitní péče. Mylně je zde uvedeno, že se jedná o jedinou odlehčovací službu v Pardubickém kraji. Pro upřesnění přikládáme tiskovou zprávu, tak jak ji vydala Charita Svitavy. Litomyšlská odlehčovací služba Respitní péče Jindra, je pochopitelně všem klientům i nadále k dispozici.

Setkání dětí a seniorů v Červáncích

U příležitosti Dne dětí se poslední květnový den konalo společné setkání seniorů a dětí z lesní školky Za bukem v ambulantním odlehčovacím zařízení Červánky. Děti seniorům zatančily a zazpívaly písničky, které se ve školce naučily. Babičky a dědečkové je k jejich svátku odměnili ručně vyrobenými medailemi, plyšovými zvířátky a sladkostmi.

Den dětí s dobrovolníky v Holoubku

V Rodinném a vzdělávacím centru Holoubek se při Dětském dnu s dobrovolníky  rozzářila očka téměř 250ti dětí.

Více než 30 dobrovolníků se v slunečném odpoledni  25. května věnovalo dětem na 15 stanovištích před domem čp.782 v Dudychově ulici, na zahradě centra i uvnitř. V úvodu doprovodného programu si návštěvníci mohli poslechnout a také si zabubnovat se žáky ze Základní a Praktické školy SVÍTÁNÍ o.p.s. Atmosféru blížících se prázdnin vneslo taneční vystoupení Tancklubu Holice, a poté pozornost nejmenších zaujala pohádka O Zlatovlásce. Krásu a ladnost pohybů „orientálních“ tanečnic z DDM Alfa obdivovali návštěvníci po 17. hodině. Hvězdami posledního vystoupení byli pejsek Credy se svou cvičitelkou. Malí návštěvníci s vesele pomalovanými obličeji si pochutnali na voňavých perníčcích, sladké malinovce, odnášeli si drobné dárky a balónky. Díky laskavé podpoře sponzorů byly tentokrát peněženky rodičů zcela ušetřeny. Celkem se přišlo na program podívat více než 700 lidí.
Pořadatelem této akce konané pod záštitou radního Pardubického kraje zodpovědného za neziskový sektor Ing. Pavla Šotoly a senátorky Mgr. Miluše Horské byla Koalice nevládek Pardubicka, o.s. ve spolupráci s RVC Holoubek Oblastní charity Pardubice, Stranou soukromníků – Holice, firmou Pacific Direct a.s. a neziskovými organizacemi Pardubického kraje.

Další brýle pro misie

V pátek 4. května se podařilo odeslat další zásilku brýlí, téměř 1400 ks, do misií. Oblastní charita Pardubice tentokrát spolupracovala s brněnskou Optikou Richter, která zdarma zajistila jak přeměření dioptrií u brýlí, tak finance k odeslání zásilky. Brýle tentokrát poputují organizaci The Pontifical Mission Societies (Papežské misijní dílo) do Zambie a na Srí Lanku.

 

Putovní výstava k 20. výročí OCHPA

V letošním roce oslaví Oblastní charita Pardubice 20 let své činnosti. K této příležitosti pořádá putovní výstavu, na které představuje své služby, svá střediska a projekty. Návštěvníci se zde mohou seznámit i s jejími dalšími aktivitami.

Výstava proběhne na těchto místech:

2. - 31. května - prostory radnice v Lázních Bohdaneč

1. - 29. června - Senior centrum Moravany

3. - 27. září - prostory Městského úřadu Holice

1. - 31. října - Východočeské divadlo Pardubice 

Banner Podpořte nás
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS