Půjčování kompenzačních pomůcek

 WC pojízdné/toaletní židle

Půjčovna kompenzačních a zdravotnických pomůcek umožňuje zapůjčení potřebné pomůcky na přechodnou  dobu lidem po úrazech, v rekonvalescenci či dlouhodobě nemocným. Zapůjčení pomůcky pomůže lidem překlenout období, než si budou moci opatřit pomůcku z vlastních prostředků nebo z příspěvku zdravotní pojišťovny.

Je možné zapůjčit elektrické polohovací postele, antidekubitní matrace, invalidní vozíky, WC křesla, berle, chodítka, ale i speciální zdravotnické pomůcky, jako je infúzní pumpa, injekční dávkovač, odsávačka, koncentrátor kyslíku atd.

 

Aktuální ceník

Kompenzační pomůcky - ceník.pdf

Mechanický vozík      Chodítko pojízdné

Využití vybraných kompenzačních pomůcek

Polohovací postel

Polohovací postel je pomůcka pro pacienty se sníženou pohyblivostí, zároveň umožňuje ulehčení péče pečujícím osobám. Klient může sám ovládat polohu postele dálkovým ovládáním.

Oxygenátor

Oxygenátor je kyslíkový koncentrátor, který dodává tělu potřebný kyslík. U pacientů s dušností, vždy by měla být indikace lékaře, při některých onemocněních je kontraindikován.

Morfiová pumpa

Dávkovač morfinu dávkuje morfium, ale i jiné opiáty kontinuálně po dobu 12 nebo 24 hod. Tím zajišťuje „bezbolestnost“ pacienta. Při jednorázové aplikaci nepociťuje pacient bolest jen 4-6 hod.

 

Související služby


Naším posláním je každodenní péče o druhé bez ohledu na jejich náboženské vyznání. Služby se vzájemně doplňují a pomáhají uživatelům zajistit co nejlepší životní podmínky.

 VÍCE NEŽ 20 LET POMÁHÁME LIDEM V NOUZI.

 

Můžeme Vám pomoci? Kontaktujte nás!

 

Pardubice Ivana Rejkubová Po - Pá od 6:30 do 15:00 hod.
Holice Bc. Markéta Šklubalová Po - Pá  po předchozí domluvě
Ivana Rejkubová Tel.: 775 296 843, 466 335 026
info184/184charitapardubice.cz dispečerka
msklubalova351/351charitapardubice.cz sociální pracovnice

Tříkrálová sbírka 2019
Banner Podpořte nás
 

POMOC RODINÁM

                 

 
 

Daruj správně

 
 

Prtojekt SaS