Kontakty

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Tel.: 777 296 826
Češkova 1247, Pardubice, 530 02
Vedoucí služby: Bc. Tereza Saifrtová, DiS. - vedoucí Služeb pro rodiny s dětmi
Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti
Fakultativní služby: NE

Posláním služby je poskytovat pomoc a podporu rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží samy bez pomoci překonat. Podílet se na řešení této situace, a zároveň pomáhat vytvořit podmínky pro příznivý vývoj dítěte. Cílit k naplnění základních práv dítěte na život ve vlastní rodině. Podporovat rodiče ve vytváření bezpečného a zdravého prostředí pro výchovu a péči o děti. 

Seznam lidí

Bc. Daniela Turečková - sociální pracovnice
Mgr. Radka Siváčková, DiS. - sociální pracovnice
Bc. Tereza Saifrtová, DiS. - vedoucí Služeb pro rodiny s dětmi
Mgr. Justýna Kapustová - sociální pracovnice
Denisa Janurová, DiS. - sociální pracovnice